Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 260/TB-UBND
Trích yếu Thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2020
Ngày ban hành 2020-11-17
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm