Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 328/DS/HĐ
Trích yếu Thông báo thời gian, địa điểm, Danh sách CB công chức, viên chức tham gia kiểm tra, sát hạch (Bổ sung)
Ngày ban hành 2020-12-28
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm