Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu TBCHCC
Trích yếu Thông báo chào hàng cạnh tranh
Ngày ban hành 2017-10-04
Ngày hết hạn
Người ký Phan Xuân Yên
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Trung tâm CGKHCN
Đính kèm