Hội Khuyến học xã Sơn Trường hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ
10:59 30/07/2020
Chiều ngày 28/7, Hội Khuyến học xã Sơn Trường đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đề án số 281 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Về dự hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Khanh – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 281 của Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020”, nhận thức của hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn xã Sơn Trường về học tập suốt đời đã được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực. 100% các cơ quan đơn vị thuộc xã quản lý và các Chi hội khuyến học khu dân cư tổ chức phát động gia đình, dòng họ, thôn và đơn vị đăng ký,đánh giá công nhận 4 danh hiệu học tập ở cơ sở. Các tầng lớp nhân dân đã được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phong trào học tập suốt đời.

Tính đến nay đã có 686 hộ đạt danh hiệu hộ “Gia đình học tập”; có 3 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; có 6 đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập”, 2 nhà trường được công nhận là “Cộng đồng học tập”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Khanh – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện giá cao kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập của địa phương trong 05 năm qua.

Đồng chí cũng nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Hội khuyến học xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời; xây dựng công dân học tập, cộng đồng học tập, xây dựng tổ chức hội khuyến học các cấp vững mạnh với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, hiệu quả. Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức cần có những hoạt động cụ thể, thiết thực hơn để hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và đưa phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương phát triển mạnh mẽ và rộng khắp.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học xã Sơn Trường cũng đã khen thưởng cho 4 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện xây dựng Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng tộc, cộng đồng, đơn vị trong thời gian qua./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Bích Liên

Ý kiến bạn đọc