Hương Sơn khai mạc tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017
09:52 04/10/2017
Sáng ngày 02/10/2017, Trung tâm học tập cộng đồng, Hội Khuyến học thị trấn Tây Sơn phối hợp với trường THCS thị trấn Tây Sơn tổ chức khai mạc điểm Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc điểm

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, Tiểu học và THCS trên toàn huyện;  đại diện lãnh đạo địa phương, các tổ chức đoàn thể thị trấn Tây Sơn; cán bộ và bà con nhân dân khối 7; cán bộ, giáo viên, phụ huynh và các em học sinh trường THCS thị trấn Tây Sơn.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với chủ đề: “Học tập để phát triển quê hương, đất nước” nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học đối với bản thân, gia đình và quê hương đất nước trong bối cảnh của nền văn minh tri thức và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong giai đoạn hiện nay để mỗi một cá nhân nhận thức được tính cấp thiết của việc học, cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội nhằm tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tiết mục văn nghệ chào mừng của các em học sinh

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo chính quyền và TTHTCĐ địa phương đã phát biểu hưởng ứng tuần lễ, cung cấp cơ hội học tập cho mọi người bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực; đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân không kế tuổi tác, địa vị, hoàn cảnh, địa hình… tăng cường ý thức học tập, học suốt đời để có cuộc sống hạnh phúc, ấm no góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Đại diện người học phát biểu hưởng ứng học tập suốt đời

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Lương Sỹ Hiệp, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, Trung tâm học tập cộng đồng, Hội khuyến học các địa phương tích cực hưởng ứng tuần lễ bằng các hoạt động thiết thực; làm tốt công tác tuyên truyền để cho cán bộ, giáo viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và chủ đề của tuần lễ; tổ chức khai giảng các lớp học như các lớp học nghề, các lớp học cập nhật kiến thức kỹ năng, chuyển giao công nghệ, xóa mù chữ; đẩy mạnh xây dựng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; tổ chức các hoạt động chuyên môn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh phong trào xây dựng thư viện và hoạt động của thư viện; tìm hiểu sưu tầm những tấm gương thành đạt, trưởng thành, những tấm gương lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước để nhân rộng yếu tố điển hình; thực hiện có hiệu quả của các hoạt động đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29 - NQ/TW, chú trọng dạy học gắn với thực hành trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện phẩm chất đạo đức để mỗi người học được phát triển toàn diện có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước và sự phát triển xã hội.

Các đại biểu và học sinh cùng tham gia gửi bức thông điệp Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017

Nguyễn Quốc Khánh

Ý kiến bạn đọc