Khai giảng lớp Trung cấp chính trị hành chính khóa 135
07:34 25/01/2018
Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, ngày 22/01/2018 Trường Chính trị Trần Phú phối hợp với Huyện ủy Hương Sơn, tổ chức Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 135. Dự lễ khai giảng có TS Nguyễn Trọng Tứ - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Quốc Lập - TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Duy Trinh – PBT TT huyện ủy – CT HĐND huyện; Đại diện lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị Trần Phú, lãnh đạo HĐND, các ban, ngành của huyện Hương Sơn.

Tham gia khóa học có 90  học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, dự nguồn cấp cơ sở; trưởng, phó phòng, ban, ngành và chuyên viên cấp huyện. Thời gian của khóa học là 18 kỳ; Chương trình toàn khóa gồm 7 phần, 1056 tiết, bao gồm: Phần I. Những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Phần II. Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Phần III. Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Phần IV. Đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Phần V. Kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể nhân dân; Phần VI. Tình hình, nhiệm vụ của địa phương hoặc ngành; Phần VII. Nghiên cứu thực tế, ôn và thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận cuối khóa.

TS Nguyễn Trọng Tứ - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS Nguyễn Trọng Tứ đã nhấn mạnh, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Việc học tập, cao trình độ lý luận chính trị - hành chính sẽ giúp học viên nâng nâng cao bản lĩnh chính trị, trang bị thế giới quan, phương pháp luận khoa học và kỹ năng xử lý công việc ở cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Quốc Lập – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu giao nhiệm vụ tạii lớp học

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Lễ khai giảng đồng chí Nguyễn Quốc Lập - TUV, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn yêu cầu các học viên khắc phục mọi khó khăn đòng thời xác định đúng động cơ, mục đích học tập, chấp hành tốt nội quy, kỷ luật học tập của nhà trường đề ra phấn đấu giành kết quả cao trong học tập./.

Bích Liên

Ý kiến bạn đọc