PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG SƠN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ ĐẠI THI HÀO DÂN TỘC NGUYỄN DU VÀ TÁC PHẨM TRUYỆN KIỀU
08:08 11/09/2020
Thực hiện Kế hoạch số 1352/KH-SGDĐT ngày 24/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều” nhân Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820), Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn đã chỉ đạo triển khai Cuộc thi đến tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn huyện và được đông đảo CBQL, giáo viên và các em học sinh toàn ngành tích cực hưởng ứng tham gia.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động kỉ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820); khẳng định công lao, tài năng và tôn vinh những đóng góp to lớn của Nguyễn Du đối với văn hoá Việt Nam và nhân loại. Thông qua Cuộc thi  và các hoạt động kỷ niệm để giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc cho học sinh; động viên, khuyến khích các em tích cực tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều nhằm góp phần bảo tồn và phát huy, khai thác giá trị của tác giả Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều, luôn có ý thức gìn giữ, bảo vệ, tuyên truyền, quảng bá các di sản văn hoá của quê hương đất nước.

Dù Cuộc thi được tổ chức vào thời gian học sinh nghỉ hè, nhưng các nhà trường có các giải pháp phù hợp, tăng cường ứng dụng CNTT, khai thác mạng xã hội, tiện ích của các phần mềm trực tuyến để phát động, động viên, khuyến khích và hướng dẫn giáo viên, học sinh tích cực tham gia. Nhiều đơn vị trường THCS đã tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn thảo luận, xây dựng các giải pháp để tham gia cuộc thi hiệu quả. Các đơn vị cơ sở đã tổ chức tốt cuộc thi cấp trường và lựa chọn bài chất lượng tham gia dự thi cấp huyện. Sau hơn 1 tháng triển khai, có 1486 cán bộ quản lý, giáo viên MN, TH, THCS và 5085 em học sinh THCS có bài tham gia dự thi cấp trường; trong đó có 77 bài của cán bộ, giáo viên và 44 bài của các em học sinh THCS được lựa chọn tham gia dự thi cấp huyện.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quán triệt công tác chấm, đánh giá bài thi cấp huyện

Các bài dự thi cấp huyện lần này có chất lượng khá tốt; nhiều bài thi đã thể hiện quá trình nghiên cứu, tìm hiểu công phu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Nguyễn Du, tác phẩm truyện Kiều và các sáng tác của ông; có sự đầu tư cả về nội dung và hình thức. Nội dung bài thi đảm bảo theo yêu cầu đề ra, có nhiều phát hiện sáng tạo, chữ viết, bố cục, hình thức trình bày đẹp, hình ảnh minh họa phong phú và phù hợp. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đánh giá các bài dự thi cấp huyện; kết quả công nhận giải Nhất cho cô giáo Phạm Thị Thanh Hoa trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện; công nhận 9 giải Nhì, 21 giải Ba và 47 giải KK. Một số đơn vị có số lượng và chất lượng bài thi tham gia tốt như THCS Nguyễn Tuấn Thiện, THCS Lê Bình, TH&CS Sơn Lĩnh, THCS Hải Thượng Lãn Ông, TH Sơn Tây, TH Sơn Kim 1, MN Sơn Kim 1…Đặc biệt nhiều cán bộ quản lý các nhà trường tích cực hưởng ứng, có bài tham gia dự thi đạt kết quả tốt như cô giáo Trần Thi Kiều Liên trường TH Sơn Tây, cô giáo Nguyễn Thị Trung Châu trường TH Sơn Kim 1, cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, cô Nguyễn Thị Anh Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông. Nhân đợt này Phòng Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn 20 bài thi ( 5 bài của cán bộ giáo viên, 15 bài của các em học sinh) có chất lượng tốt nhất tham gia dự thi cấp tỉnh.

Cuộc thi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cán bộ, nhà giáo và các em học sinh đáp ứng nguyện vọng ôn luyện, tìm hiểu, nghiên cứu và làm sáng tỏ thêm những vấn đề về tác giả Nguyễn Du, những giá trị tinh túy của tác phẩm Truyện Kiều, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường đồng thời quảng bá, tôn vinh, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa của Đại thi hào Nguyễn Du, của quê hương tỉnh nhà.

Một số hình ảnh tổ chức đánh giá chấm chọn các bài dự thi cấp huyện.

Các thành viên Ban giám khảo tổ chức đánh giá các bài dự thi cấp huyện

Các bài tham gia dự thi cấp huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Ý kiến bạn đọc