Ban chỉ huy Quân sự huyện Hương Sơn tổ chức chi trả trợ cấp cho các đối tượng theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ.
08:51 17/11/2019
.

Cán bộ chi trả tiền cho dân công hỏa tuyến

Trong đợt này, Ban chỉ huy Quân sự huyện Hương Sơn đã tiến hành tổ chức chi trả tại 6 địa điểm gồm Sơn Giang, Sơn Trường, Sơn Châu, Sơn Thịnh, Sơn Lễ và Sơn Bình cho 946 đối tượng với số tiền gần 2,3 tỷ đồng.

Đến nay trên địa bàn toàn huyện đã chi trả được 9372 đối tượng với tổng số tiền là 21,572 tỷ đồng (Hai mốt tỷ năm trăm bảy hai triệu đồng).

Việc chi trả các chế độ người có công được thực hiện công khai, minh bạch đúng người, đúng tiêu chuẩn chế độ theo quy định./.

Hoài Nhơn

Ý kiến bạn đọc