Hội CCB thị trấn Tây Sơn ra mắt mô hình HTX Cựu chiến binh bảo vệ môi trường
16:20 07/04/2021
Vừa qua, Hội CCB thị trấn Tây Sơn huyện Hương Sơn đã tổ chức ra mắt mô hình hợp tác xã Cựu chiến binh bảo vệ môi trường. Đây là mô hình được Hội CCB tỉnh và huyện Hương Sơn chọn làm điểm để nhân rộng mô hình. Về dự có đồng chí Phạm Văn Yến, Phó trưởng Ban kinh tế TW Hội CCB Việt Nam; Đại diện lãnh đạo Hội CCB Tỉnh; đồng chí Bùi Nhân Sâm, TUV- Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hồ Thái Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Hội CCB các huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự

Mô hình HTX Cựu chiến binh bảo vệ môi trường thị trấn Tây Sơn huyện Hương Sơn được thành lập với 25 thành viên, là tổ chức tình nguyện, để thực hiện công tác xã hội về hoạt động bảo vệ môi trường ở khu dân cư. Thành viên trong HTX là những người lao động không xác định thời hạn, hiện đang sinh sống trong cộng đồng dân cư. Tại lễ ra mắt đã thông qua quy chế hoạt động của HTX gồm 6 chương và 15 điều. Hoạt động của mô hình theo nguyên tắc tự nguyện, tự quả và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động theo quy chế đã được UBND thị trấn phê duyệt; HTX chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của UBND thị trấn Tây Sơn. Nhiệm vụ hoạt động của HTX tự thu gom và xử lý rác thải và bảo vệ môi trường. Việc ra mắt mô hình HTX Cựu chiến binh bảo vệ môi trường nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức, kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho toàn thể cấn bộ hội viên Cựu chiến binh và Nhân dân, phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp Hội CCB trong công tác bảo vệ môi trường; nhân rộng các mô hình Hội viên CCB tham gia có hiệu quả vào việc bảo vệ môi trường đồng thời tăng cường sự phối hợp hoạt động của Cựu chiến binh với các ban nghành đoàn thể, bà con nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị những hành vi vi phạm phát luật về bảo vệ môi trường.

Một số hình ảnh tại buổi ra mắt:

Khả Sơn

Ý kiến bạn đọc