Tập huấn phân loại và xử lý rác thải tại nguồn ở xã Sơn Kim2
08:00 05/06/2020
Ngày 4/6, Tại xã Sơn Kim 2, UBND huyện Hương Sơn và BCĐ thực hiện đề án phân loại và xử lý rác thải tại nguồn đã tổ chức tập huấn cho trên 200 người là cán bộ, công chức cấp xã, ban mặt trận, ban phát triển thôn, cụm trưởng các cụm dân cư, đại diện các hộ đăng ký tham gia thực hiện đề án năm 2020, thuộc xã Sơn Kim2 và xã Sơn Kim1.

Tại lớp tập huấn đại diện thành viên BCĐ thực hiện đề án của huyện đã truyền đạt những thông tin về thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt; các nội dung của Nghị quyết số 103 năm 2019 của HĐND huyện thông qua Đề án phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020 - 2022; Chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết; trách nhiệm của các hộ gia đình. Phương pháp phân loại rác tại nguồn; Cách thức ủ phân vi sinh từ rác; Vai trò, trách nhiệm của các cán bộ, công chức, Ban mặt trận thôn, hộ gia đình trong việc tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức hành vi và thói quen của cộng đồng trong việc phân loại và tự xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn, đồng thời giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện.

Thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần  nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông về thu gom phân loại và xử lý rác thải trong cộng đồng, trong các hộ gia đình, góp phần chuyển biến về nhận thức và hành động trong việc tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; góp phần cải thiện môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh.

Được biết để thực hiện đề án phân loại và xử lý rác tại nguồn có hiệu quả xã Sơn Kim2 đã giao cho Hội nông dân và Hội LHPN mỗi tổ chức hội vận động 15 hộ gia đình xây trước để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng, cùng với chính sách hỗ trợ của huyện trong xây dựng hố rác, thì xã Sơn Kim2 cũng đã có chính sách hỗ trợ từ 500 - 1 triệu đồng cho các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và các hộ dân di dời chuồng trại, quy hoạch xây hố rác đúng quy định.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Khả Sơn

Ý kiến bạn đọc