GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN
07:56 10/09/2020
Vừa qua đoàn giám sát của Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn do đồng chí Dương Việt Bằng - Phó Giám đốc làm trưởng đoàn, đã giám sát tình hình hoạt động của một số Trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn. Đây là một hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Giám sát công tác bảo quản trang thiết bị

Nội dung giám sát gồm công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện chỉ tiêu kế hoạch các chương trình MTYTQG, khám chữa bệnh, công tác y tế trường học, thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến 2020, hướng dẫn chuyên môn đối với đội ngũ viên chức trạm, việc chấp hành nội quy quy chế, xây dựng cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp, công tác an ninh, trật tự và phòng chống cháy nổ, phát hiện những khó khăn vướng mắc tại trạm y tế để phối hợp đưa ra các giải pháp khắc phục, bổ sung, chấn chỉnh những thiếu sót. Từ đó có những bước chấn chỉnh kịp thời nhằm mục tiêu là hoàn thành tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế và quan trọng hơn hết là nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và khám chữa bệnh, phục vụ tốt nhu cầu của người dân trên địa bàn  huyện.

Giám sát  tủ thuốc cấp cứu

Các trạm Y tế được giám sát cơ bản thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh và các nội dung chuyên môn của các chương trình y tế quốc gia, duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến 2020, chấp hành tốt nội quy quy chế, thực hiện tốt 5S và triển khai xây dựng cơ sở Xanh - Sạch - Đẹp.v.v… Tuy nhiên vẫn còn một số trạm thực hiện một số chương trình mục tiêu còn chậm so với tiến độ, số liệu các chương trình còn chưa trùng khớp, chưa thực hiện tốt chế độ giao ban và 5S hàng ngày… Đoàn đã nhắc nhở, chấn chỉnh cụ thể những thiếu sót.

Đoàn đề nghị các trạm Y tế thời gian tới tiếp tục giám sát dịch bệnh đúng quy định, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, triển khai công tác y tế trường học, tăng cường  kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt tại bếp ăn các trường học; đưa ra những giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm./.

Nguyễn Giang

Ý kiến bạn đọc