Hương Sơn tập huấn “hướng dẫn lập hồ sơ công nhận loại trừ bệnh sốt rét năm 2020”
16:18 09/07/2020
Sáng ngày 09/7, Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn lập hồ sơ xác nhận loại trừ bệnh sốt rét và thông tin báo cáo sốt rét cho 50 cán bộ là trưởng trạm và chuyên trách của 25 Trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Toàn cảnh tập huấn

Tại buổi tập huấn các học viên được trao đổi các nội dung cơ bản gồm: Hướng dẫn xây dựng hồ sơ phân vùng dịch tễ bệnh sốt rét năm 2020; Kế hoạch phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét trên địa bàn giai đoạn 2020 -2025; Hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục xác nhận loại trừ bệnh sốt rét tại tuyến xã và huyện giai đoạn 2020- 2025; Hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê báo cáo bệnh sốt rét eCDS-MMS và thực hành phần mềm thống kê báo cáo trên máy tính.

Qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các Trạm Y tế xã, thị trấn cách lập hồ sơ xác nhận loại trừ bệnh rốt rét trên địa bàn và sử dụng thành thạo phần mềm thống kê báo cáo bệnh sốt rét đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế tuyến huyện và xã tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sốt rét tại cộng đồng./.

Nguyễn Công Hòa

Ý kiến bạn đọc