Hương Sơn: Thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn, phòng chống dịch Covid-19 tại các trường học
09:21 26/04/2020
Từ ngày 24/4/2020, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Hương Sơn phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng các nhà trường trên địa bàn triển khai phun khử khuẩn để đón học sinh đi học trở lại.

Để thực hiện tốt và kịp thời công tác phun khử khuẩn tất cả điểm trường học trên địa bàn huyện, Trung tâm đã thành lập 2 tổ và 4 máy phun.

Phun khử khuẩn tại các trường

Ngoài ra, Trung tâm tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các trường học trên địa bàn, đặc biệt là các điều kiện thiết yếu về phòng y tế, vệ sinh môi trường. Đồng thời chỉ đạo các trạm y tế thực hiện phân công cán bộ y tế phụ trách công tác y tế trường học, bảo đảm mỗi trường học phải có 01 cán bộ y tế phụ trách, thông báo họ tên, số điện thoại cán bộ y tế phụ trách công tác y tế trường học cho Ban Giám hiệu nhà trường biết để liên hệ khi cần; phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền cho giáo viên, học sinh các kiến thức cơ bản về phòng chống dịch Covid-19, thực hiện giám sát sức khỏe học sinh chặt chẽ.

Thời gian phun khử khuẩn bắt đầu từ ngày 24/4 đến ngày 27/4/2020 sẽ kết thúc./.

Thu Phương

Ý kiến bạn đọc