Sáp nhập 11 trạm y tế sau sáp nhập xã
16:30 11/02/2020
Uỷ ban nhân dân huyện Hương Sơn vừa công bố quyết định hợp nhất 11 trạm y tế trên địa bàn thành 04 trạm y tế. Đồng chí Lê Quang Hồ, Trưởng phòng Nội vụ UBND huyện cùng dự.

Việc triển khai sáp nhập các trạm y tế (TYT)) giai đoạn 2019-2021 theo nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan, minh bạch, đảm bảo sự đồng thuận cao. Cụ thể là TYT xã Quang Diệm được sáp nhập từ 2 TYT (TYT Sơn Diệm và TYT Sơn Quang); TYT xã Kim Hoa được sát nhập từ 03 TYT (TYT Sơn Phúc, TYT Sơn Mai và TYT Sơn Thủy); TYT xã An Hòa Thịnh được sát nhập từ 03 TYT (TYT Sơn An, TYT Sơn Hòa và TYT Sơn Thịnh) và TYT Tân Mỹ Hà được sát nhập từ 03 TYT (TYT Sơn Tân, TYT Sơn Mỹ và TYT Sơn Hà). Địa điểm các TYT mới sau sát nhập gồm: TYT Quang Diệm hoạt động tại TYT Sơn Diệm cũ; TYT Kim Hoa hoạt động tại TYT sơn Mai cũ; TYT xã An hòa Thịnh hoạt động tại TYT Sơn Hòa cũ và TYT xã Tan Mỹ Hà hoạt động tại TYT Sơn Mỹ cũ.

Công bố Quyết định Trạm Y tế xã An Hòa Thịnh

Công bố Quyết định Trạm Y tế  xã Kim Hoa

Công bố Quyết định Trạm Y tế​ xã Quang Diệm

Công bố Quyết định Trạm Y tếxã Tân Mỹ Hà

Chủ trương hợp nhất các trạm y tế đã được chính quyền địa phương, bà con nhân dân, đội ngũ cán bộ tại các trạm y tế đồng tình, ủng hộ. Sau khi hợp nhất, các trạm y tế trên sẽ về làm việc chung tại cơ sở mới.

Việc hợp nhất các trạm y tế nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy tổ chức, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, mang đến nhiều thuận lợi trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân./.

Nguyễn Giang

Ý kiến bạn đọc