Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn
07:59 02/08/2020
Trước tình hình diễn biến phức tạp, sáng ngày 30/7 Bí thư Huyện ủy Trần Văn Kỳ đã chủ trì cuộc họp bổ cứu công tác phòng chống dịch bệnh CoVid 19.

Toàn cảnh cuộc họp

Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ y tế, UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid 19, UBND huyện Hương Sơn đã có công điện và ban hành công văn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới.

Các cơ quan chức năng huyện, các xã, thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch; Phối hợp điều tra, rà soát, thực hiện khai báo y tế đối với 357 trường hợp từ Thành phố Đà Nẵng về; tổ chức tiếp nhận 240 công dân là học sinh, sinh viên - Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh về cách ly tập trung tại Cổng B, xã Sơn Tây, huyện chưa phát hiện vấn đề phức tạp liên quan dịch bệnh.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Kỳ yêu cầu các cơ quan chức năng huyện, các xã, thị trấn phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác phòng chống dịch COVID 19; Tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch COVI 19 trong tình hình mới. Các địa phương, ban, ngành tăng cường thông tin, tuyên truyền cho nhân dân về công tác dịch bệnh để người dân yên tâm phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, không có tâm lý chủ quan trước những diễn biến của dịch COVID 19 trong tình hình mới. Đồng thời vận động quần chúng nhân dân phát hiện và thông tin kịp thời thông tin các đối tượng đưa người trái phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý.

Đ/c Trần Văn Kỳ, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Giao Phòng y tế huyện kịp thời tham mưu cho BCĐ các văn bản trong công tác phòng chống dịch bệnh, kiện toàn Ban chỉ đạo; phân công các thành viên và bổ sung một số nhiệm vụ; Trung tâm y tế huyện nắm bắt thông tin tình hình dịch bệnh báo cáo BCĐ kịp thời; Công an các xã, thị trấn phối hợp tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú, nhất là đối với người đi từ vùng dịch về; Các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ y tế, UBND tỉnh và UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid 19; Tiếp tục thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp đi từ Đà Nẵng về phải cách ly tại nhà; Xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng sự thật về dịch COVID 19 gây hoang mang trong dư luận./.

Bích Liên

Ý kiến bạn đọc