Đảng bộ xã Sơn Lĩnh quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp
16:30 08/10/2019
Đảng bộ xã Sơn Lĩnh vừa tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị 35 của Bộ chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp; Sơ kết 9 tháng đầu năm thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Về dự có đồng chí Trung tá Nguyễn Tiến Anh, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Hương Sơn, phụ trách xã Sơn Lĩnh.

Toàn cảnh hội nghị

Trước khi bước vào hội nghị Đảng bộ xã Sơn Lĩnh đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 40,45,50,65 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên trong Đảng bộ.

Tại hội nghị đồng chí Lê Khánh Bình, bí thư Đảng ủy đã quán triệt chỉ thị 35 của Bộ chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp. Theo đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026. Và một số nội dung đại hội Đảng các cấp.  Đối với huyện Hương Sơn, theo kế hoạch đại hội Đảng bộ cấp cơ sở xong  trước tháng 4 năm 2020, và Đảng bộ huyện được tỉnh chọn làm đại hội điểm xong trước tháng 5 năm 2020.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị

Đối với phong trào xây dựng NTM sau 9 tháng với sự tập trung cao độ, quyết liệt đã cắm được trên 200 mốc quy hoạch, đắp bù lề trên 5 km, giải tỏa mở rộng 38 tuyến giao thông dài 13 km, phát quang gần 8 km. Cứng hóa đường trục xã gần 9 km, ngõ xóm trên 5 km, cứng hóa rãnh thoát nước gần 6 km, đào rãnh đất mương thoát nước 2 bên đường trên 5 km, làm mới 1,8 km đường điện thắp sáng. Xây mới chỉnh trang một số phòng học, nhà làm việc, sân UBND xã, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, sân chơi thể thao vv..Xóa trên 200 vườn tạp, hình thành cải tạo 150 vườn, đến nay qua đánh giá xã Sơn Lĩnh đã đạt 13/20 tiêu chí, còn 7 tiêu chí chưa đạt gồm: Quy hoạch; Giao thông; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Thu nhập; môi trường và ATTP; Khu dân cư NTM kiểu mẫu- vườn mẫu.

Trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Để phấn đấu xã Sơn Lĩnh đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2019 tại hội nghị đã thống nhất đề ra một số nhiệm vụ quan trọng tâm trong thời gian tới đó là: Tiếp tục làm tốt công tác vận động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về phong trào xây dựng NTM, đặc biệt tiếp tục hiến đất vườn đất sản xuất để mở rộng đường giao thông nông thôn, tập trung xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, trồng mới trên 20 ha chè. Hoàn thành cứng hóa trục thôn trên 4 km, ngõ xóm trên 2 km theo dự án và một số nội dung quan trọng khác trong 7 tiêu chí chưa đạt.

Khả Sơn

Ý kiến bạn đọc