HĐND huyện (khoá XIX) tổ chức kỳ họp bất thường
22:19 10/10/2017
Sáng ngày 11/10/2017, HĐND huyện Hương Sơn khoá XIX đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 7. Đồng chí Nguyễn Duy Trinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Thành và đồng chí Đặng Thị Sâm - Phó chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp UBND huyện Hương Sơn đã thông qua tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều trong Nghị quyết 56 năm 2016 của HĐND huyện, thông qua báo cáo tổng kết nghị quyết 759 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 13 quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các các cấp, báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của UBND huyện trong 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, thông qua tờ trình bầu bổ sung thanh viên UBND huyện.

Đ/c Nguyễn Quang Thọ, PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp

Tham luận tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện và đại biểu khách mời đã kiến nghị trong thời gian tới cần có chính sách hỗ trợ về sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới hợp lý hơn, cần đưa các cây con có giá trị năng suất cao vào sản xuất, hỗ trợ chi phí làm đất trồng chè công nghiệp và một số chính sách khác.

Cũng tại kỳ họp, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, khách quan, HĐND huyện Hương Sơn đã tiến hành các thủ tục bầu cử theo quy định, theo đó, ông Trần Quang Hòa, nguyên Phó trưởng phòng Tài chính Kế hoạch được bầu giữa chức Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng, đồng chí Phan Quốc Ảnh nguyên là Phó trưởng phòng Y tế huyện được bầu giữ chức Trưởng phòng y tế huyện, với số phiếu đạt tỷ lệ 100%.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Duy Trinh - Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện tin tưởng các đồng chí trúng cử trên cương vị công tác mới sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, kinh nghiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

Để thực tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, đồng chí Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung cao độ trách nhiệm chính trị, phát huy hơn nữa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chủ động, sáng tạo, tận dụng tối đa lợi thế, đổi mới tư duy và hành động, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra theo Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện đã đề ra.

Thế Tuấn

Ý kiến bạn đọc