Hội nghị điển hình tiến tiến giai đoạn 2015 – 2020
18:06 25/06/2020
Vừa qua, xã Sơn Châu đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 – 2020. Về dự có đồng chí Nguyễn Thành Đồng – Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã Sơn Châu tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Hàng năm, địa phương đã chú trọng triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng, gắn các phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi rộng khắp trên địa bàn góp phần quan trọng ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Điển hình như: Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”  …

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị


Nhiều phong trào thi đua cũng đã được các tổ chức đoàn thể triển khai trong cán bộ hội viên và nhân dân, phát huy hiệu quả cao như phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, Hội nông dân với phong trào cải tạo vườn, chỉnh trang vườn hộ; Đoàn thanh niên với phong trào “Đường điện thắp sáng đường quê”…
Từ các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào việc thwujc hiện thanh công các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 – 2020 đạt 16,1%/năm; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao; An ninh chính trị, TT ATXH được củng cố và giữ vững.


Về dự chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Đồng – Chủ tịch UBMTTQ huyện đã phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được từ các phong trào thi đua yêu nước của xã Sơn Châu trong 05 năm qua và đề nghị địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước thông qua những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó cần phải có phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện các phong trào thi đua phù hợp, đảm bảo hiệu quả. Gắn các phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đại phương. Tổ chức khen thưởng phải kịp thời, chú trọng nhân rộng điển hình, tạo sức lan toả trong cán bộ và nhân dân.

Khen thưởng các tập thế, cá nhân


Tại Hội nghị, UBND xã Sơn Châu đã vinh danh 7 tập thể,15 cá nhân và 25 hộ gia đình điển hình tiến tiến trong tất cả các lĩnh vực trong giai đoạn 2015-2020./.

Bích Liên

Ý kiến bạn đọc