Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
21:27 27/06/2020
Sáng ngày 26 tháng 6 năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Bí thư Huyện ủy Trần Văn Kỳ chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm lĩnh vực kinh tế trên địa bàn huyện tiếp tục có bước phát triển ổn định; Tổng giá trị sản xuất đạt 3.273 tỷ đồng, tăng 3,31% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng NTM được triển khai thực hiện có hiệu quả. 6 tháng đầu năm hình thành mới 33 mô hình, 2 HTX, 18 DN; có 11 sản phẩm của 9 cơ sở đủ điều kiện tham gia OCCOP. Toàn huyện đã cứng hóa được trên 28 km đường GTNT và 14km rãnh thoát nước; Triển khai xây dựng, nâng cấp 19 phòng học, thư viện; 1 nhà văn hóa xã, 19 nhà văn hóa thôn… Huy động vốn đầu tư trên địa bàn huyện ước đạt 440 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt gần 69 tỷ đồng, bằng 57,34% kế hoạch năm, tăng 37,25% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, an ninh quốc phòng được đảm bảo.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chỉ đạo tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ được thực nghiêm túc, qua kiểm tra, giám sát nhìn chung các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra,
Trên cơ sở kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, các đại biểu đã tham gia thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được đồng thời nêu lên những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020.


Đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Văn Kỳ yêu cầu các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp quyết liệt, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, tỉnh và huyện. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020. Tập trung quyết liệt thực hiện xây dựng NTM. Chú trọng tập trung chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh, chống hạn cho cây trồng vụ hè thu; Tăng cường công tác bảo vệ rừng; Triển khai phương án phòng chống lụt bão năm 2020. Triển khai thực hiện tốt về sắp xếp, sáp nhập trường học tại 4 xã sáp nhập và TTPC. Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT, ANTT trên địa bàn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2020./.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Bích Liên

Ý kiến bạn đọc