Hương Sơn chủ động phòng chống cháy rừng mùa khô 2021
10:23 06/04/2021
Bước vào mùa khô năm 2021, huyện Hương Sơn đã chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Thời gian này, các hoạt động truyền thông, ký cam kết và thực hiện các biện pháp phát dọn thực bì đang được các địa phương, đơn vị, chủ rừng trên địa bàn triển khai thực hiện.

Xác định vùng rừng trọng điểm để có phương án bảo vệ là một trong những nội dung đặc biệt chú trọng trong công tác Bảo vệ & PCCCR

Năm nay dự báo nắng nóng kéo dài vì thế, công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng được huyện Hương Sơn đặt lên hàng đầu. Ngay từ đầu mùa khô, UBND huyện đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm Hương Sơn phối hợp, hỗ trợ các địa phương, các chủ rừng triển khai các biện pháp bảo vệ và phòng chống cháy rừng với những nội dung cụ thể, sát tình hình thực tế. Trong đó chú trọng công tác tham mưu xây dựng phương án và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện phương án tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Với phương châm "Phòng là chính, chữa cháy kịp thời”, huyện đã tổ chức đánh giá kết quả công tác bảo vệ và PCCCR năm 2020, phân tích hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ và triển khai các giải pháp chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó trong năm 2021. Hiện nay, các địa phương, đơn vị đã và đang tích cực triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đã được phê duyệt. Đặc biệt là phương án bảo vệ tốt trên 15 ngàn ha rừng dễ cháy và các địa bàn, khu vực rừng trọng điểm. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát rừng, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi hành vi vi phạm quy định về bảo vệ rừng và PCCCR.

Tuần tra, kiểm soát các khu vực rừng dễ cháy là việc làm thường xuyên của các lực lượng bảo vệ rừng

Hương Sơn có trên 15 ngàn ha rừng có nguy cơ cháy cao trong mùa nắng nóng (chủ yếu là rừng Thông)

Ông Kiều Đình Linh - Hạt phó Hạt Kiểm lâm Hương Sơn cho biết: " Trong hơn 1 tháng qua, Hạt Kiểm lâm Hương Sơn đã thành lập các đoàn phối hợp với các địa phương có rừng và các chủ rừng để kiểm tra số diện tích rừng có nguy cơ cháy cao nhằm hướng dẫn các chủ rừng về công tác vệ sinh, chăm sóc rừng trồng, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu rừng trọng điểm nhằm nêu cao ý thức bảo vệ rừng; cảnh giới cao việc sử dụng lửa trong mùa nắng nóng. Đồng thời, chúng tôi cũng đã rà soát, kiểm tra các phương tiện, công trình PCCCR để tu sửa, nâng cấp và bổ sung kịp thời để chủ động trong công tác Bảo vệ và PCCCR ".

Hạt Kiểm lâm Hương Sơn phối hợp với chính quyền xã Sơn Bình đến tận hộ dân ven rừng tuyên truyền, ký cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ & PCCCR năm 2021

Lực lượng Kiểm lâm hỗ trợ các địa phương trong công tác xây dựng phương án, kế hoạch Bảo vệ & PCCCR

Sơn Bình là một trong những địa phương triển khai sớm phương án Bảo vệ & PCCCR mùa khô 2021. Toàn xã có trên 140ha rừng, trong đó 115ha rừng phòng hộ, còn lại là rừng sản xuất. Từ đầu năm, xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trực tiếp chỉ đạo các thôn có rừng xây dựng phương án và giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện phương án. Hiện tại, 100% hộ nhận khoán đã thực hiện phát dọn thực bì, giảm vật liệu cháy, sẻ phát trên 5km đường băng cản lửa, đầu tư tu sửa và làm mới 17 biển báo cấm lửa, biển chỉ dẫn lối đi trước cửa rừng; Đồng thời xã cũng đã thành lập các tổ bảo vệ rừng, phân công trực gác hàng ngày và huy động khi cần thiết. Ông Nguyễn Song Hào - PCT UBND xã Sơn Bình cho biết thêm: " Công tác bảo vệ và PCCCR đã được chúng tôi triển khai đồng bộ từ đầu tháng 3, trong đó chú trọng việc tuyên truyền nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân trong công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, nhất là đối với các hộ nhận khoán cũng như nhân dân sống ven rừng. Xã cũng đã thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện phương án bảo vệ & PCCCR của xã cũng như các tổ tự quản bảo vệ rừng, để đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc, chu đáo "

Tổ chức cho nhân dân sống ven rừng ký cam kết thực hiện tốt công tác Bảo vệ & PCCCR

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thu dọn, giảm vật liêụ cháy, sẻ phát đường băng cản lửa là việc làm thường xuyên của các chủ rừng, hộ nhận khoán rừng. Xã đã tổ chức cho các hộ nhận khoán rừng, sống ven rừng và các em học sinh ký cam kết chấp hành các quy định bảo vệ rừng. Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng chống cháy rừng, sử dụng phương tiện, lực lượng tại chỗ sẵn sàng vào cuộc chủ động PCCCR. Từ đó, người dân cũng đã nhận thức được việc bảo vệ rừng cũng chính là bảo vệ cuộc sống của chính mình và có nhiều việc làm thiết thực trong công tác bảo vệ và PCCCR . Ông Lê Quang Trung, tổ trưởng tổ tự quản bảo vệ rừng, xã Sơn Bình chia sẻ: " Hiện nay 14 thành viên trong tổ chúng tôi đã hoàn thành xong việc sẻ phát, tu sửa đường băng cản lửa, dọn thực bì toàn bộ diện tích rừng được giao nhận khoán. Chúng tôi cũng đã phân công lực lượng trực gác để bảo vệ an toàn cho diện tích rừng của mình, mỗi ca 2 người, còn trong thời điểm nắng nóng gay gắt thì các ca trực lực lượng sẽ được tăng gấp đôi để kiểm soát tốt tình hình "

Đại diện Hạt Kiểm lâm Hương Sơn tuyên truyền pháp luật về bảo vệ & PCCCR tại trường học

Hiện nay đang là đầu mùa nắng nóng, huyện Hương Sơn tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động phòng ngừa, tăng cường kiểm tra, nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc PCCR. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh việc giao đất giao rừng cho người dân chăm sóc, quản lý và bảo vệ; bố trí thêm các điểm, chòi canh lửa trong các khu rừng để kịp thời phát hiện các nguy cơ xảy ra cháy; tăng cường các biện pháp tuyên truyền để người dân cùng tham gia với lực lượng chức năng PCCR mùa khô năm 2021.

Hương Hà

Ý kiến bạn đọc