Hương Sơn triển khai lấy ý kiển để xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
16:37 08/10/2019
Chiều ngày 7/10/2019, đồng chí Trần Văn Kỳ - Tỉnh uỷ viên - Bí thư BCH Đảng bộ huyện Hương Sơn đã chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện để lấy ý kiến về đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khoá XXII; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tiểu ban văn kiện, xây dựng kế hoạch văn kiện Đại hội.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Duy Trinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Quang Thọ - Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí trong ban xây dựng Đảng, Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; trong đó cần tập trung đánh giá tổng thể về tình hình, đặc điểm, điều kiện của huyện, những thuận lợi, khó khăn và nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân đã đạt được trên các lĩnh vực như: Kết quả về phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng NTM - đô thị văn minh; chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế; Công tác phòng chống dịch bệnh; Lao động, việc làm, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và công tác đối ngoại.....

Đồng chí Nguyễn Quang Thọ - Chủ tịch UBND huyện góp ý một số chỉ tiêu phát triển nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nông thôn, thu hút đầu tư....

Đồng chí Nguyễn Duy Trinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện đã góp ý kiến vào các nội dung trọng tâm trong báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của
BCH Đảng bộ huyện khoá XXII trình đại hội Đảng bộ huyện khoá XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý hoàn thiện dự thảo kế hoạch làm việc của Tiểu ban, thông báo phân công nhiệm vụ của các đồng chí trong Tiểu ban. Đồng thời phân tích làm rõ, góp ý hoàn thiện Đề cương Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khoá XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó cần nêu rõ về công tác tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ đoàn kết, kỷ cương, quy hoạch sắp xếp cán bộ, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; Khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa các chỉ tiêu lớn vào triển khai và phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Hương Sơn trở thành huyện nông thôn mới, đô thị văn minh, quốc phòng an ninh đảm bảo, trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống vật chất tinh thần được nâng cao, văn hóa xã hội phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu. Tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, vận dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật tập trung vào các sản phẩm chủ lực; tăng cường thu hút các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn....

Đồng chí Trần Văn Kỳ - TUV - Bí thư Huyện uỷ phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Kỳ - TUV - Bí thư BCH Đảng bộ huyện Hương Sơn đã nêu lên một số kết quả đạt đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong báo cáo chính trị phụ vụ Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Bí thư cũng yêu cầu các thành viên trong tiểu ban văn kiện cần tiếp tục đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ tập trung nghiên cứu với trách nhiệm cao nhất; đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để hoàn thiện đề cương, đảm bảo tính khoa học, bám sát thực tiễn và phát triển lý luận cho quá trình lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ và sự phát triển của quê hương Hương Sơn. Yêu cầu các Tiểu ban, Tổ giúp việc và các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, luận giải, làm rõ những vấn đề nổi bật của huyện nhà; tích cực, kịp thời tham mưu xây dựng, tổng hợp các nội dung cho Tiểu ban Văn kiện đảm bảo lộ trình kế hoạch và mục đích, yêu cầu đề ra./.

Thế Tuấn

Ý kiến bạn đọc