Huyện Hương Sơn thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình
09:51 16/11/2018
Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong những năm qua, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đã được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Hương Sơn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Lễ ra mắt câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Sơn Bằng - huyện Hương Sơn

Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn chỉ đạo tổ chức các hoạt động như: Hội thi “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” và vinh danh Gia đình văn hóa tiêu biểu nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 hàng năm; hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình, kỹ năng nuôi con khỏe...Trong 10 năm qua (từ năm 2008 – 2018), huyện Hương Sơn đã tổ chức 75 buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề và phổ biến quy định pháp luật liên quan công tác gia đình với khoảng 10.000 lượt người tham dự, 230 pano, 102 lượt tuyên truyền lưu động, 21.114 tờ rơi và nhiều nội dung tuyên truyền được thực hiện trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở thuộc 32 xã, thị trấn. Đài Phát thanh - Truyền hình huyện đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài để tuyên truyền, phản ánh các hoạt động về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp được kiện toàn; xây dựng được đội ngũ cộng tác viên gia đình thôn, tổ dân phố và 272 tổ hòa giải ở 32/32 xã, thị trấn; tổ chức tập huấn kiến thức gia đình cho đội ngũ cán bộ cốt cán của huyện và các xã, thị trấn; bồi dưỡng nâng cao năng lực điều hành cho Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp; tổ chức các lớp chuyên đề về xây dựng nếp sống văn hóa trong gia đình, dòng họ; tọa đàm xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc. Chính vì vậy, số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Hương Sơn năm sau thấp hơn năm trước. Tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, tỷ lệ gia đình văn hóa ngày càng nâng cao. Năm 2017, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 82,3; tỷ lệ thôn, khối phố văn hóa đạt 84,93%; 1 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Công tác gia đình đã góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, công tác phòng chống bạo lực gia đình ở huyện Hương Sơn vẫn còn một số hạn chế. Lực lượng cộng tác viên, tuyên truyền viên công tác gia đình hoạt động nhưng chất lượng còn thấp. Nội dung sinh hoạt và hoạt động các câu lạc bộ, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình hoạt động chất lượng chưa cao; việc phát hiện, thống kê báo cáo, việc xử lý các hành vi vi phạm bạo lực gia đình có nơi, có lúc chưa kịp thời. Công tác triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình điểm về phòng, chống bạo lực gia đình còn chậm, chưa hiệu quả. Kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu. Kinh phí xã hội hóa cho lĩnh vực này hầu như không có.

Thời gian tới, huyện Hương Sơn xác định sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp và toàn xã hội. Tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh; quan tâm xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá trong đó đưa tiêu chí không có bạo lực gia đình, không lạm dụng rượu bia, không có tệ nạn cờ bạc, ma tuý để công nhận gia đình văn hóa, thôn, khối phố văn hóa. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và bố trí ngân sách để thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình nói chung và công tác phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng. Xử lý nghiêm người có hành vi bạo lực gia đình theo đúng quy định của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình.

Nguyễn Nga

Ý kiến bạn đọc