Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra đợt ra quân làm GTNT tại các địa phương
06:17 14/02/2020
Chiều ngày 13/2, Đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Văn Kỳ, đã đi kiểm tra, chỉ đạo đợt cao điểm làm giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới năm 2020 tại xã Sơn Lễ và Sơn Tiến.

Thực hiện đợt cao điểm ra quân làm giao thông nông thôn, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu năm 2020. Đồng thời từng bước thực hiện tốt việc xây dựng các tiêu chí NTM. Cùng với các địa phương trong toàn huyện, Xã Sơn Lễ và Sơn Tiến đã huy động hàng trăm cán bộ, công chức, nhân dân và máy móc ra quân phát quang giải tỏa hành lang an toàn giao thông, san lấp mặt bằng, nâng cấp, mở rộng nền đường, vệ sinh môi trường....

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương các địa phương tập trung cao cho đợt cao điểm làm GTNT, đồng chí cũng động viên và biểu dương bà con nhân dân các xã đã tích cực tham gia hiến đất, hiến cây, góp công, góp sức làm đường giao thông, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, đồng chí chủ tịch cũng đề nghị các cấp uỷ, chính quyền và nhân dân hai xã Sơn Lễ, Sơn Tiến cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, hiến cây, công sức cùng chung tay xây dựng NTM, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao trong việc ra quân làm đường giao thông, để giúp cho nhân dân trong vùng đi lại thuận tiện hơn, đồng thời tập trung xây dựng khu dân cư kiểu mẩu, vườn mẫu, xây dựng các mô hình kinh tế để nâng cao thu nhập cho nhân dân, sớm hoàn thành các tiêu chí, sớm đưa xã đạt chuẩn NTM đảm bảo lộ trình đề ra.

Bí thư Huyện uỷ Trần Văn Kỳ kiểm tra làm GTNT tại xã Sơn Lễ và Sơn Tiến

Thế Tuấn

Ý kiến bạn đọc