Tập trung triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
16:21 22/02/2021
Chiều ngày 22/2, Ban thường vụ Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bí thư Huyện ủy Bùi Nhân Sâm – chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban bầu cử huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 25 xã, thị trấn đã triển khai thực hiện nghiêm túc đúng quy trình các bước của Luật bầu cử.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất dự kiến giới thiệu 65 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu lấy 35 đại biểu. Những người được giới thiệu đều phải đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ, độ tuổi và cơ cấu hợp lý trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn, đại diện của các thành phần xã hội nghề nghiệp, tôn giáo...

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác tài chính, an ninh trật tự, tiêu chuẩn lựa chọn người giới thiệu để bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Hà Thị Huyền - Phó chủ tịch HĐND huyện thông quan công tác triển khai bầu cử

Các đại biểu tham dự

Đồng chí Nguyễn Viết Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Bùi Nhân Sâm ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các thành viên trong ủy ban bầu cử từ huyện đến xã, thị trấn đã triển khai thực hiện tốt công tác giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND huyện đúng theo quy định.

Đồng chí Bùi Nhân Sâm - TUV - Bí thư Huyện uỷ phát biểu kết luận cuộc họp

Đồng chí cũng đề nghị thành viên Ban chỉ đạo bầu cử, thành viên ủy ban bầu cử huyện, phòng nội vụ, UBMTTQ huyện và các đơn vị tập trung phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện tốt công tác giới thiệu các đại biểu số lượng người được cơ cấu; đúng quy định Luật bầu cử, đảm bảo thời gian kế hoạch đề ra.

Thế Tuấn

Ý kiến bạn đọc