Thường trực HĐND huyện Hương Sơn tổ chức họp Điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
17:16 19/02/2021
Sáng ngày 19/02/2021, Thường trực HĐND huyện Hương Sơn tổ chức họp bàn, thống nhất điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Hà Thị Huyền, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện - Chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Đặng Thị Sâm trình bày Dự thảo Thông báo điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026,  trên cơ sở Biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ I của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Hương Sơn. Theo đó, số đại biểu HĐND huyện được bầu là 35 đại biểu; dự kiến số người được giới thiệu ứng cử là 65 người.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Thị Huyền kết luận: Thống nhất theo Biên bản hiệp thương lần thứ I, ngày 03/02/2021 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Hương Sơn về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong thông báo của Thường trực HĐND huyện cụ thể hóa tên cơ quan, đơn vị được giới thiệu người ứng cử, cũng như về cơ cấu kết hợp nữ, trẻ … Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn của cấp trên./.

Thanh Hường

Ý kiến bạn đọc