Thường trực Huyện ủy làm việc với 3 đơn vị đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở
08:20 04/10/2019
Bí thư Huyện ủy Trần Văn Kỳ vừa chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực huyện ủy với Ban thường vụ Đảng ủy Sơn Kim 1, Sơn Bằng và Công an huyện về tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Sơn Kim 1, Đảng ủy Sơn Bằng và Đảng ủy Công an Huyện Hương Sơn đã báo cáo về công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng khóa XXIII, thể hiện tinh thần, trách nhiệm quyết tâm cao, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, các đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cũng đã đề xuất một số nội dung: Huyện cần quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng văn kiện đại hội, nhân sự đại hội, đầu tư cơ sở vật chất chuẩn bị phục vụ tốt cho đại hội…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Kỳ nhấn mạnh: các đơn vị được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm cho các đơn còn lại, vì vậy cần phải chú trọng tổ chức thực hiện hiệu quả, chất lượng.  Bên cạnh đó, cần tập trung rà soát các vụ việc tồn đọng; Làm tốt công tác nhân sự, hệ thống văn kiện trình tại Đại hội.

Đ/c Trần Văn Kỳ, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc

Trong đó, về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 cần bám vào Chỉ thị 35 để thực hiện, trong đó đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Ngoài ra, cần tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  XIII  của Đảng, đến tận chi bộ, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân./.

Bích Liên

Ý kiến bạn đọc