Thường trực UBMTTQ và các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội huyện làm việc với xã Sơn Hồng
07:36 14/09/2020
Sáng ngày 11/9, Ban Thường trực UBMTTQ huyện và các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã có buổi làm việc với xã Sơn Hồng về thực hiện cuộc Vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”.

Sơn Hồng là địa phương khó khăn của huyện Hương Sơn, là xã biên giới, địa bàn rộng, thực hiện các tiêu chí NTM đến nay xã đạt 11 tiêu chí, còn 9 tiêu chí đang còn khó khăn gồm: Quy hoạch; Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở; Thu nhập, Y tế; Môi trường và ATTP, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Khu dân cư mẫu – vườn mẫu. Để đạt chuẩn NTM vào năm 2020, cấp ủy chính quyền và các tổ chức chính trị  - xã hội xã Sơn Hồng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, trong đó trọng tâm là xây dựng các KDC kiểu mẫu, vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng hệ thống mương rãnh thoát nước...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo địa phương và các ban ngành đoàn thể cấp xã đã báo cáo quá trình lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của tổ chức mình, đồng thời nêu lên một số khó khăn và tồn tại, vướng mắc về: Sự vào cuộc của người dân còn hạn chế, người dân chưa thấm nhuần chủ trương xây dựng NTM; Các tổ chức đoàn thể cấp xã hoạt động không đồng đều. Mốt số vướng mắc xung quanh việc sử dụng và quản lý kinh phí thực hiện cuộc vận đồng “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM” theo thông tư 121/2017 của Bộ tài chính ; Các chính sách hỗ trợ Khu dân cư kiểu mẫu.

Các đại biểu dự buổi làm việc cũng đã đóng góp thêm nhiều ý kiến quan trọng để địa phương và các tổ chức đoàn thể nhìn nhận một số tồn tại hạn chế cũng như xây dựng kế hoạch để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Đồng – Chủ tịch UBMTTQ huyện đề nghị địa phương cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, huy động người dân tham gia vào cuộc xây dựng NTM; Các tổ chức đoàn thể cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, huy động nguồn lực các tiêu chí trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, kịp thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ vướng mắc trong lãnh đjao chỉ đạo; Hiện phong trào cải tạo vườn và xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu khối lượng công việc đang còn nhiều, địa phương cần tập trung cao độ, xác định nhóm, nội dung, nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo thực hiện. Nêu cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện NTM./.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Bích Liên

Ý kiến bạn đọc