Tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 11 khoá XII
17:15 29/11/2019
Chiều ngày 28/11, huyện ủy Hương Sơn đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 11 khoá XII và các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ cho 185 cán bộ cốt cán trên địa bàn từ huyện đến cơ sở, báo cáo viên, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Tham dự có đồng chí Bí thư Huyện uỷ Trần Văn Kỳ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HDND huyện Nguyễn Duy Trinh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, các Ban xây dựng Đảng.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Lê Nhật Lệ - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ quán triệt những nội dung chủ yếu trong Nghị quyết 23 về Thông báo nội dung Nghị quyết Hội nghị Trương ương 11 (khóa XII); các nội dung chủ yếu dự thảo báo cáo chính trị; dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội...

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung chủ yếu trong Nghị quyết 23 về Thông báo nội dung Nghị quyết Hội nghị Trương ương 11 (khóa XII); các nội dung chủ yếu dự thảo báo cáo chính trị; dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh uỷ; Những nội dung chủ yếu các Nghị quyết 50 của Trung ương về định hướng hoàn thiện thê chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 51 ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia và Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Những nội dung Quy định 205 ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, nội dung dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện uỷ về triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Thông báo kết luận số 156 ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Những nội dung chủ yếu của Nghị quyết 11 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ trong thời gian tới.....

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Trần Bình Thân - UVBTV - Phó chủ tịch UBND huyện quán triệt những nội dung chủ yếu các Nghị quyết 50, 52 của Trung ương về định hướng hoàn thiện thê chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Đồng chí Hà Thị Huyền - UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ quán triệt những nội dung Quy định 205 ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, nội dung dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

Đồng chí Nguyễn Viết Dũng - UVBTV - Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ quán triệt nội dung Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia.

Đồng chí Lê Thành Nhân - UVBTV - Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ quán triệt những nội dung chủ yếu của Nghị quyết 11 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ trong thời gian tới.....

Đồng chí Trần Văn Kỳ - TUV - Bí thư Huyện uỷ phát biểu kết luận hội nghị

Thông qua học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trương ương 11 (khóa XII) và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, nhằm giúp cho các cán bộ cốt cán trên địa bàn huyện Hương Sơn nắm vững, hiểu rõ, hiểu sâu và triển khai thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần nghị quyết, quy định của Đảng; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tổ chức của hệ thống chính trị kịp thời.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện uỷ Trần Văn Kỳ đã giải trình làm rõ hơn về quan trọng của các Nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị qua đợt học tập này, các cấp ủy Đảng, Bí thư cấp ủy cần nghiên cứu sâu các nội dung của Nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của cấp trên để chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt nghiêm túc, tập trung xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống; tập trung rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, chỉ đạo việc sản xuất vụ xuân, tăng cường quyết liệt về xây dựng nông thôn mới, chú trọng việc tuyển giao quân đảm bảo nghiêm túc, chủ động nắm chắc tình hình và kịp thời giải quyết các vụ việc nổi lên trên địa bàn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.


Thế Tuấn

Ý kiến bạn đọc