TỰ HÀO VIẾT TIẾP TRUYỀN THỐNG VẺ VANG 90 NĂM NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG
15:52 31/07/2020
Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, ngành Tuyên giáo sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, luôn luôn “đi trước, đón đầu”, tích cực, chủ động và sáng tạo, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn của quê hương, đất nước.

Đ/c Lê Nhật Lệ - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo HU - GĐ Trung tâm Chính trị huyện

tham luận tại Hội thảo khoa học.

Những chặng đường vẻ vang

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, coi đó là tổ chức quan trọng hàng đầu để tuyên truyền và giác ngộ cách mạng. Trên đà thắng lợi của phong trào dân tộc cách mạng mà đỉnh cao là các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động (1/5), Đảng chủ trương phát động ngày Quốc tế đỏ 1/8 - ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Để cung cấp tài liệu tuyên truyền tới các đảng bộ, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã biên soạn và ấn hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”. Đây là tài liệu sớm nhất đã sưu tầm được về hoạt động của Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng. Với ý nghĩa đó, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khoá VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm là Ngày truyền thống công tác Tư tưởng - Văn hoá của Đảng, nay là Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Trải qua các giai đoạn lịch sử của đất nước, công tác tuyên giáo tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Qua đó, đã phát huy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới; kết hợp sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc với sức mạnh của thời đại; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc. Nhờ đó, Việt Nam đã chiến thắng các thế lực thực dân, đế quốc và tay sai, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954; đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc…

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình đất nước, nhất là giúp Nhân dân ta vượt qua cơn “chấn động chính trị” toàn cầu trong những năm 1989-1991, khi mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ. Tiếp theo là cuộc khủng hoảng tài chính khu vực những năm 1997-1998; cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới những năm 2008-2009 và hiện nay là đại dịch Covid-19 diễn ra trên toàn cầu, qua đó khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của đất nước trong khu vực và trên thế giới.

Đoàn cán bộ huyện và cơ sở đi tham quan các mô hình vườn mẫu, khu dân cư mẫu.

Sự đóng góp của công tác tuyên giáo đã được thể hiện trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực nổi bật, như: Tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; nâng cao uy tín và vị thế của đất nước…

Viết tiếp truyền thống vẻ vang…

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, những năm qua công tác Tuyên giáo của Đảng bộ huyện Hương Sơn đã tích cực, chủ động bám sát tình hình thực tiễn và các nhiệm vụ chính trị, tham mưu kịp thời cho cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Phát huy tốt vai trò hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền miệng, duy trì nghiêm túc và có hiệu quả các kỳ hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền, định hướng kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin thời sự chính sách pháp luật trong nước và tình hình quốc tế đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Chỉ đạo các ngành, các cơ quan, đơn vị trong khối Tuyên giáo hoạt động có hiệu quả; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước.

Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trưởng, phó các Ban XDĐ tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhân dịp 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Tham mưu cho cấp uỷ huyện chỉnh lý, bổ sung và tái bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Hương Sơn giai đoạn 1930-2015; chỉ đạo, hướng dẫn 100% xã, thị trấn biên soạn, phát hành và đẩy mạnh công tác tuyên truyền lịch sử Đảng trong toàn đảng bộ; Biên soạn, phát hành và tuyên truyền rộng rãi cuốn Địa chí Hương Sơn trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đẩy mạnh các cuộc thi tìm hiểu: Về truyền thống lịch sử 550 năm thành lập huyện Hương Sơn, 225 năm Ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, gần đây là đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu trên mạng VCNET về 90 năm Lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Ở cuộc thi 90 năm Lịch sử vẻ vang của Đảng, Hương Sơn đạt 17 giải (có 2 nhất) - trở thành đơn vị đứng đầu tỉnh về chất lượng và số người đạt giải. Ở cuộc thi về tuyên giáo vừa mới kết thúc, Hương Sơn đạt 9 giải; Đặc biệt, là cơ quan thường trực của việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc chuyên đề hàng năm, mời các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về báo cáo chuyên đề; chỉ đạo, hướng dẫn ký cam kết việc học tập, làm theo hàng năm, phát hành Sổ tay học tập và làm theo Bác gắn với Nghị quyết TW 4 (khóa XII)... đầu năm 2020, triển khai Hội thi kể chuyện những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, sẽ chung kết tại huyện trước ngày 2/9/2020, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, quan trọng trong mỗi tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thời gian qua bằng các hình thức, nội dung phong phú, linh hoạt thông qua tài liệu Thông tin sinh hoạt chi bộ hàng tháng, Bản tin Hương Sơn, trang Facebook Thông tin Hương Sơn,... qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, rõ nét nhất trong thời gian qua việc tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19, đã huy động cả hệ thống chính trị và mỗi một người dân vào cuộc, góp phần khống chế dịch bệnh, ổn định tình hình trên địa bàn, tình người được lan tỏa, xuất hiện nhiều hành động nghĩa cử cao đẹp, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tinh thần đoàn kết toàn dân được phát huy và nâng cao.

Trên lĩnh vực an sinh xã hội, công tác tuyên truyền được tập trung đậm nét, nhất là trong dịp kỷ niệm 550 năm thành lập huyện. Hương Sơn đã kêu gọi gần 25 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa làm mới 485 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có công với cách mạng; nhiều phong trào thi đua xây dựng các công trình, phần việc phục vụ đời sống dân sinh đã và đang hoàn thành chào mừng đại hội Đảng các cấp, với 369 công trình, phần việc trị giá gần 200 tỷ đồng .v.v...

Công tác đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch được các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung chỉ đạo.

Với những thành tích và kết quả đã đạt được, nhiều năm liền Ban Tuyên giáo Huyện ủy được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen. Đặc biệt, năm 2014 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2020, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác Tuyên giáo trong thời gian tới cần tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ các cấp tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Vì vậy, đòi hỏi đội ngũ làm công tác tuyên giáo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức và trình độ chuyên môn sâu đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức theo hướng sâu sát thực tiễn, lý luận sắc bén, gần gũi Nhân dân...

Trước mắt, tập trung đôn đốc, sâu sát cơ sở trong việc tổ chức Hội thi kể chuyện về những tấm gương điển hình tiến tiến, nhằm tạo sự lan tỏa trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đang ra sức chống phá trên không gian mạng trước thềm đại hội Đảng... tạo đồng thuận xã hội, cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân ra sức thi đua, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo trong 90 năm qua, Ban Tuyên giáo của cấp uỷ các cấp và đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo của huyện nhà sẽ không ngừng nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, kiên trì phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra./.

Lê Nhật Lệ

Ý kiến bạn đọc