Văn phòng Điều phối NTM tỉnh làm việc với huyện Hương Sơn để nghe và cho ý kiến phương án sản xuất kinh doanh các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2020
16:54 14/09/2020
Ngày 12/9, Văn phòng điều phối thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Hương Sơn để nghe và góp ý Phương án sản xuất kinh doanh của các sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2020.

Năm 2020 huyện Hương Sơn đã có 97 ý tưởng sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP, qua đánh giá có 35 sản phẩm được tỉnh chấp thuận tham gia chương trình. UBND huyện cũng đã phối hợp với các đơn vị tư vấn hỗ trợ hướng dẫn các chủ thể triển khai xây dựng phương án sản xuất kinh doanh các sản phẩm.

Tại buổi làm việc, đại diện các chủ cơ sở có sản phẩm tham gia OCOP đã trình bày phương án sản xuất kinh doanh sản phẩm. Đồng thời có những đề xuất, kiến nghị đối với các cấp về hỗ trợ các chính sách liên quan đến thực hiện chương trình. Trong đó, đề nghị quan tâm vấn đề đất đai để mở rộng sản xuất; ứng dụng khoa học và công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; đào tạo quản trị, khởi nghiệp, đào tạo nghề, quảng bá sản phẩm…

Tại buổi làm việc, đại diện Văn phòng điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh và các đơn vị tư vấn đã góp ý, định hướng về  các phương án, giải pháp cũng như cách thức tổ chức triển khai thực hiện chương trình OCOP tại huyện Hương Sơn. Đặc biệt, Đoàn cũng đã tập trung đánh giá, phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của sản phẩm tham gia chương trình năm 2020; Các phương án đầu tư cơ sở vật chất bố trí nhân lực, kế hoạch marketing xúc tiến thương mại; Phương án tài chính…Các đại biểu cũng đã làm rõ hạn chế trong quá trình thực hiện Chương trình OCOP như: một số chủ thể tham gia chưa thực sự chủ động, còn lúng túng trong lập phương án SXKD.

Những vướng mắc của chủ cơ sở sản xuất trình bày tại buổi làm việc đã được Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG tỉnh và các phòng, ban ngành huyện Hương Sơn tiếp thu, phân tích, giải đáp và sớm tìm phương án tháo gỡ./.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Bích Liên

Ý kiến bạn đọc