Văn bản chỉ đạo
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Số/ Ký hiệu 1092/UBND-VHTT
Trích yếu Tổ chức tuyên truyền Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10
Ngày ban hành 2018-10-05
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm