Văn bản chỉ đạo
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo
Số/ Ký hiệu 36/2009/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định về quản lý, sử dụng pháo
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm