Văn bản hội đồng
Loại văn bản Văn bản hội đồng
Số/ Ký hiệu 690/FM-HĐND
Trích yếu Giấy mời dự kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX
Ngày ban hành 2019-06-05
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Đính kèm