Văn bản hội đồng
Loại văn bản Văn bản hội đồng
Số/ Ký hiệu 84/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc phê chuẩn Dự toán thu, chi ngân sách năm 2019
Ngày ban hành 2019-01-19
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Đính kèm