Văn bản hội đồng
Loại văn bản Văn bản hội đồng
Số/ Ký hiệu 96/NQ-HĐND
Trích yếu Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày ban hành 2019-07-30
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Đính kèm