Từ ngày:   23/10/2017  đến ngày:  29/10/2017
Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)
  • Thứ 3 Ngày 24/10/2017

  • Thứ 4 Ngày 25/10/2017

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm

Thứ 2

Ngày 23/10/2017

    Đăng nhập