TT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

email

1

UBND huyện Hương Sơn

Trần Bình Thân

Chủ tịch UBND

0912645898

Thantb.hs@hatinh.gov.vn

2

Sơn Châu

Hồ Phạm Tuân

Chủ tịch UBND

096586232

Tuanhp.hs@hatinh.gov.vn

3

Sơn Bình

Nguyễn Huy Lợi

Chủ tịch UBND

0989 355 045

Loinh.hs@hatinh.gov.vn

4

Tân Mỹ Hà

Trần Kim Chi

Chủ tịch UBND

0987870873

Chitk.hs@hatinh.gov.vn

5

Sơn Trà

Lê Văn Bằng

Chủ tịch UBND

0986848472

banglv.hs@gmail.com

6

Sơn Long

Phạm Bình Luận

Chủ tịch UBND

0918990880

luanpb.hs@hatinh.gov.vn

7

Sơn Ninh

Nguyễn Xuân Huy

Chủ tịch UBND

0918515567

Huynx.hs@haitnh.gov.vn

8

An Hòa Thịnh

Nguyễn Hữu Đông

Chủ tịch UBND

0989296767

Dongnh.hs@hatinh.gov.vn

9

Sơn Lễ

Nguyễn Văn Duẫn

Chủ tịch UBND

0982873458

Duannv.hs@hatinh.gov.vn

10

Sơn Tiến

Nguyễn Khắc Việt

Chủ tịch UBND

01679249573

Vietnk.hs@hatinh.gov.vn

11

Sơn Trung

Nguyễn Tiến Thích

Chủ tịch UBND

0833106868

Thichnt.hs@hatinh.gov.vn

12

Sơn Bằng

Phạm Kim Tuyến

Chủ tịch UBND

0948525593

Tuyenpk.hs@hatinh.gov.vn

13

Sơn Phú

Nguyễn Quang Tảo

Chủ tịch UBND

0988151839

Taonq.hs@hatinh.gov.vn

24

Kim Hoa

Phan Văn Đoài

Chủ tịch UBND

0916295066

Doaipv.hs@hatinh.gov.vn

15

Sơn Hàm

Phan Xuân Hải

Chủ tịch UBND

0983134575

Haipx.hs@hatinh.gov.vn

16

Sơn Trường

Lê Đức Thuận

Chủ tịch UBND

0963943689

Thuanld.hs@hatinh.gov.vn

17

Quang Diệm

Lê Trường Sơn

Chủ tịch UBND

0912917923

Sonlt.hs@hatinh.gov.vn

18

TT.Phố Châu

Phan Xuân Định

Chủ tịch UBND

0912642957

Dinhpx.hs@hatinh.gov.vn

19

Sơn Giang

Nguyễn Đức Thắng

Chủ tịch UBND

0973.905.524

Thangnd.hs@hatinh.gov.vn

20

Sơn Lâm

Trần Quỳnh

Chủ tịch UBND

0941099111

Quynht.hs@hatinh.gov.vn

21

Sơn Tây

Cao Văn Đức

Chủ tịch UBND

0966077775

Duccv.hs@hatinh.gov.vn

22

Sơn Lĩnh

Nguyễn Minh Tuấn

Chủ tịch UBND

0945878108

Tuannm.hs@hatinh.gov.vn

23

Sơn Hồng

Nguyễn Khánh Hòa

Chủ tịch UBND

01252590442

Hoank.hs@hatinh.gov.vn

24

Sơn Kim 1

Hoàng Văn Thư

Chủ tịch UBND

0949751226

Thuhv.hs@hatinh.gov.vn

25

Sơn Kim 2

Cù Mạnh Tuấn

Chủ tịch UBND

0988127666 tuancm.hs@hatinh.gov.vn

26

TT Tây Sơn

Nguyễn Kim Hảo

Chủ tịch UBND

0943888445

Haonk.hs@hatinh.gov.vn

Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.059.970
Trong năm: 1.314.730
Trong tháng: 163.189
Trong tuần: 48.789
Trong ngày: 3.984
Online: 63