TT

Họ Và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1. Xã Sơn Châu

1

Nguyễn Anh Tuấn

Bí Thư Đảng ủy

0988842512

2

Cao Thị Mỹ Nhàn

Phó BT Đảng ủy

01244314740

3

Hồ Phạm Tuân

Chủ tịch UBND

096586232

4

Trần Thị Thúy Linh

Phó Chủ tịch UBND

0963235117

 

2. Xã Sơn Bình

 

1

Cù Xuân Điền

Bí thư Đảng ủy

0919 051 386

 

2

Nguyễn Minh Tuấn

Phó Bí thư Đảng ủy

0916 985 925

 

3

Nguyễn Minh Tuấn

Chủ tịch HĐND

0916 985 925

 

4

Trần Thị Tâm

Phó Chủ tịch HĐND

0913 613 902

 

5

Nguyễn Huy Lợi

Chủ tịch UBND

0989 355 045

 

6

 

Phó Chủ tịch UBND

 

 

. Xã Sơn Trà

 

1

Trần Trọng Bằng

Bí thư Đảng ủy

0982453809

 

2

Lê Thị Thanh Mai

Phó Bí thư Đảng ủy

0972023388

 

3

Phạm Đình Quang

Chủ tịch HĐND

01664156305

 

4

Phạm Xuân Thông

Phó Chủ tịch HĐND

01694327450

 

5

Lê Văn Bằng

Chủ tịch UBND

0915534168

 

6

Lê Văn Ngọ

Phó Chủ tịch UBND

0982758080

 

4. Xã Sơn Long

 

1

Lê Đình Nghĩa

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

0972274152

 

2

Phạm Bình Luận

Phó Bí thư Đảng ủy

0968990880

 

3

Phạm Văn Đình

Phó Chủ tịch HĐND

0946521589

 

4

Cù Văn Vịnh

Chủ tịch UBND

01695818990

 

5

 

 

 

 

       

 

5. Xã Tân Mỹ Hà

 

1

Nguyễn Hồng Quân

Bí thư Đảng ủy

0983439680

 

2

Phạm Quốc Lợi

Phó Bí thư Đảng ủy - CT.HĐND

0934477115

 

3

Trần Đạo Hạnh

Phó Bí thư Đảng ủy

0974702255

 

4

Lê Anh Tuấn

Phó Chủ tịch HĐND

0972996129

 

5

Trần Kim Chi

Chủ tịch UBND

0987870873

 

6

Phạm Đình

Phó chủ tịch thường trực UBND

0975971184

 

7

Võ Tiến Quân

Phó chủ tịch UBND

0986947757

 

8

Nguyễn Mai Sắc

Phó chủ tịch UBND

0904988879

 

. Xã Sơn Ninh

 

1

Nguyễn Thanh Mai

Bí thư Đảng ủy, CT HĐND

0915.219.077

 

2

Nguyễn Xuân Duyên

Phó Bí thư Đảng ủy

0979.103.558

 

3

Nguyễn Thanh Sơn

Phó Chủ tịch HĐND

0919.656.601

 

4

Nguyễn Xuân Huy

Chủ tịch UBND

0918515567

 

5

Nguyễn Quang Thành

Phó Chủ tịch UBND

0981566657

 

       

 

. Xã An Hòa Thịnh

 

1

Đinh Văn Hải

Bí thư Đảng ủy

0918859789

 

2

Lê Văn Cường

Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND

0977530070

 

3

Nguyễn Xuân Bình

Phó Bí thư Đảng ủy- Phụ trách cơ sở Đảng

0334447027

 

4

Phan Thị Ngọc Tú

Phó Chủ tịch HĐND

0966014388

 

5

Nguyễn Hữu Đông

Chủ tịch UBND

0989296767

 

6

Lê Thị Ngân

Phó Chủ tịch UBND- Phụ trách NN

0336487549

 

7

Nguyễn Tiến Dũng

Phó chủ tịch UBND- Phụ trách VH- XH

0978624276

 

8

Tống Phước Dần

Phó Chủ tịch UBND- Phụ trách TNMT

0382945477

 

. Xã Sơn Lễ

 

1

Phạm Đình Vượng

Bí thư Đảng ủy – CT HĐND

0974665081

 

2

Đinh Thị Luân

Phó Bí thư Đảng ủy

0395357061

 

3

Phan Xuân Tâm

Phó Chủ tịch HĐND

0963213135

 

4

Nguyễn Văn Duẫn

Phó BT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

0982873458

 

5

Lê Đình Khôi

Phó Chủ tịch UBND

0988807081

 

. Xã Sơn Tiến

 

1

Lê Quang Tú

Bí thư Đảng ủy

01682689537

 

2

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Bí thư Đảng ủy

0969747786

 

3

Lê Quang Tú

Chủ tịch HĐND

01682689537

 

4

Phan Xuân Huy

Phó Chủ tịch HĐND

0978467247

 

5

Nguyễn Khắc Việt

Chủ tịch UBND

01679249573

 

6

Hoàng Huy Hiệu

Phó Chủ tịch UBND

0972952709

 

7

Phạm Lê Diệu

Phó Chủ tịch UBND

0976967819

 

. Xã Sơn Bằng

 

1

Nguyễn Đình Biên

Bí thư Đảng ủy, CT HĐND

01675204659

 

2

Hồ Thị Thương

Phó Bí thư Đảng ủy

0965780948

 

3

Hồ Trọng Đức

Phó Chủ tịch HĐND

0946607835

 

4

Phạm Kim Tuyến

Chủ tịch UBND

0948525593

 

5

Đào Văn Bé

Phó Chủ tịch UBND

0915405215

 

       

 

. Xã Kim Hoa

 

1

Trần Ngọc Kiên

Bí thư Đảng ủy

0904841798

 

2

Nguyễn Ngọc Thuẩn

Chủ tịch HĐND

0969197776

 

3

Thái Văn Tân

Phó Bí thư Đảng ủy

0818716759

 

4

Phan Văn Đoài

Chủ tịch UBND

0916295066

 

5

Phan Quốc Hùng

Phó Chủ tịch HĐND

0919783190

 

6

Đoàn Quốc Lĩnh

Phó Chủ tịch UBND

0947462418

 

7

Nguyễn Xuân Linh

Phó Chủ tịch UBND

0947462418

 

8

Nguyễn Dương Hợp

Phó Chủ tịch UBND

0912978345

 

. Xã Sơn Phú

 

1

Nguyễn Xuân Lĩnh

Bí thư Đảng ủy – Kiêm CT HĐND

0983276423

 

2

Trần Thị Ân Tình

Phó Bí thư Đảng ủy

01693160874

 

3

 

Chủ tịch HĐND

 

 

4

Nguyễn Tuấn Anh

Phó Chủ tịch HĐND

01684857335

 

5

Nguyễn Quang Tảo

Chủ tịch UBND

0988151839

 

6

Nguyễn Kiến Quốc

Phó Chủ tịch UBND

01683964755

 

13. Xã Sơn Trung

 

1

Trần Song Hào

BT. Đảng ủy

0912643112

 

2

Trần Thị Hoa

PBT Đảng ủy

01677747793

 

3

Nguyễn Tiến Thích

CT. HĐND xã

 

 

4

Nguyễn Trọng Hải

PCT. HĐND xã

0989606373

 

5

Nguyễn Tiến Thích

Chủ tịch UBND xã

 

 

6

Nguyễn Thanh Bình

PCT. UBND xã

0986229326

 

7

Trần Xuân Thơm

PCT UBND xã

0973228504

 

. Xã Sơn Hàm

 

1

Hồ Viết Hào

Bí thư Đảng ủy, Kiểm CT HĐND

0982402837

 

2

Lê Văn Hạnh

Phó Bí thư Đảng ủy

0915705478

 

3

Phan Xuân hải

Chủ tịch UBND

0983134575

 

4

Phan Hữu Danh

Phó Chủ tịch UBND

 

 

5

 

 

 

 

       

 

15. Xã Sơn Trường

 

1

Trần Minh Truyền

BT. Đảng ủy

01266130567

 

2

Nguyễn Đình Chương

CT. HĐND, PBT Đảng ủy

0902550489

 

3

Nguyễn Văn Mại

PCT. HĐND xã

0918522178

 

4

Lê Đức Thuận

CT. UBND xã

0963943689

 

5

 

PCT. UBND xã

 

 

       

 

16 . Xã Sơn Giang

 

1

Nguyễn Đức Thắng

Bí thư Đảng ủy

0973.905.524

 

2

Phạm Ngọc Quyết

Phó Bí thư Đảng ủy

0945.572.894

 

3

Nguyễn Đức Thắng

Chủ tịch HĐND

0973.905.524

 

4

Nguyễn Công Sự

Phó Chủ tịch HĐND

01687.948.934

 

5

Võ Văn Đức

Chủ tịch UBND

0912.136.303

 

6

Nguyễn Ngọc Thạch

Phó Chủ tịch UBND

01692.603.556

 

7

Bùi Đức Hạnh

Phó Chủ tịch UBND

0977.247.670

 

17 . Xã Quang Diệm

1

Nguyễn Xuân Cảnh

Bí thư Đảng ủy, CT HĐND

0941940745

 

2

Lê Thị Phượng

Phó Bí thư Đảng ủy

0983310985

 

3

Dương Minh Đức

Phó Bí thư Đảng ủy

0912876246

 

4

Trần Văn thường

Phó Chủ tịch HĐND

0988110537

 

5

Lê Trường Sơn

Chủ tịch UBND

0912917923

 

6

Nguyễn Văn Thư

Phó Chủ tịch UBND

0392603572

 

7

Bùi Trọng Tuyên

Phó Chủ tịch UBND

0987644570

 

 

18 . Xã Sơn Lâm

 

1

Hoàng Duy Bằng

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0911397755

 

2

 

Phó bí thư Đảng ủy

 

 

3

Nguyễn Thị Phấn

Phó chủ tịch HĐND

0855584755

 

4

Trần Quỳnh

Chủ tịch UBND

0941099111

 

5

Nguyễn Đình Anh

Phó chủ tịch UBND

0982590673

 

       

 

19. Xã Sơn Hồng

 

1

Phạm Ngọc Hùng

Bí thư Đảng ủy

01699828348

 

2

Thái Quốc Trình

Phó Bí thư Đảng ủy

0914420889

 

3

Nguyễn Văn Sơn

Phó Chủ tịch HĐND

01639302488

 

4

Nguyễn Khánh Hòa Chủ tịch UBND 01252590442

 

5

Đinh Thiện Quốc

Phó Chủ tịch UBND

0976716379

 

6

 

 

 

 

20. Xã Sơn Tây

 

1

Phan Xuân Anh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

0975549235

 

2

Trần Minh Quang

Phó Bí thư Đảng ủy

0987762407

 

3

Nguyễn Thị Thảo

Phó Chủ tịch HĐND

0345736567

 

4

Cao Văn Đức

Chủ tịch UBND

0966077775

 

5

Phan Xuân Đường

Phó Chủ tịch UBND

0986651151

 

6

                   Thiết

Phó Chủ tịch UBND

 

 

21. Xã Sơn Lĩnh

 

1

Nguyễn Minh Tuấn

Bí thư Đảng ủy

0945878108

 

2

Phạm Thanh Sang

Phó Bí thư Đảng ủy

01292840040

 

3

 

Chủ tịch HĐND

 

 

4

Nguyễn Xuân Kỳ

Phó Chủ tịch HĐND

0946677440

 

5

Nguyễn Minh Tuấn

Chủ tịch UBND

0945878108

 

6

Đoàn Trọng Lý

Phó Chủ tịch UBND

0127 230 1596

 

. Xã Sơn Kim 1

 

1

Trần Văn Hải

Bí thư Đảng ủy – CT HĐND

0942947529

 

2

Bùi Xuân Hoàng

Phó Bí thư Đảng ủy

0946449567

 

3

Lê Hữu Tùng

Phó Chủ tịch HĐND

0984855929

 

4

Hoàng Văn Thư

Chủ tịch UBND

0949751226

 

5

Phan Thanh Tùng

Phó Chủ tịch UBND

0919656620

 

6

 

Phó Chủ tịch UBND

 

 

23. Xã Sơn Kim 2

 

1

Nguyễn Thanh Hải

Bí thư Đảng ủy

0918 507 499

 

2

Hồ Văn Anh

Phó Bí thư Đảng ủy

0919 658 732

 

3

Hồ Văn Anh

Chủ tịch HĐND

0919 658 732

 

4

Đào Quốc Quỳnh

Phó Chủ tịch HĐND

0984 322 191

 

5

Cao Kỷ Vị

Chủ tịch UBND

0977 085 496

 

6

Đặng Văn Tình

Phó Chủ tịch UBND

0983 768 778

 

7

Nguyễn Quốc Phong

Phó Chủ tịch UBND

0982 794 736

 

24. Thị trấn Tây Sơn

 

1

Trần Văn Thắng

Bí thư Đảng ủy

01675299717

 

2

Trần Hải Hoàn

Phó Bí thư Đảng ủy

0905215079

 

3

Trần Văn Thắng

Chủ tịch HĐND

01675299717

 

4

Nguyễn Thị Thanh Tùng

Phó Chủ tịch HĐND

0982374292

 

5

Nguyễn Kim Hảo

Chủ tịch UBND

0943888445

 

6

Phạm Hoài An

Phó Chủ tịch UBND

0982077959

 

25. Thị trấn Phố Châu

 

1

Phan Xuân Định

Bí thư Đảng ủy

0912642957

 

2

 

Phó Bí thư Đảng ủy

 

 

3

 

Chủ tịch HĐND

 

 

4

 

Phó Chủ tịch HĐND

 

 

5

Phan Xuân Định

Chủ tịch UBND

0912642957

 

6

Nguyễn Trọng Danh

Phó Chủ tịch UBND

0988747086

0914490577

0984717113

Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 971.589
Trong năm: 29.473
Trong tháng: 16.549
Trong tuần: 2.491
Trong ngày: 835
Online: 33