TT

Thời gian

Buổi sáng:

 Từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’; 

Buổi chiều:

 Từ 14 giờ 00’ đến 17 giờ 00’

Địa điểm

Người tiếp

1

Thứ 5, ngày 05 /8

Phòng tiếp công dân UBND huyện

Đ/c Nguyễn Quang Thọ, CT UBND huyện

2

Thứ 6, ngày 20/8

Phòng tiếp công dân UBND huyện

Đ/c Nguyễn Quang Thọ, CT UBND huyện 

 

Văn bản khác


  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
  Thống kê: 6.474.538
  Trong năm: 1.731.507
  Trong tháng: 108.863
  Trong tuần: 27.678
  Trong ngày: 972
  Online: 101