Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4995/QĐ-UBND 23/09/2022 Điều động bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên; Chức danh: Công chức Văn hóa - Xã hội; Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; Đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân xã Sơn Ninh, kể từ ngày 05/10/2022, đảm nhiệm chức danh Công chức Văn hóa - Xã hội.
4999/QĐ-UBND 23/09/2022 Điều động bà Nguyễn Thanh Bình; Chức danh: Công chức Văn hóa - Xã hội; Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; Đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân xã Sơn Lĩnh, kể từ ngày 05/10/2022, đảm nhiệm chức danh Công chức Văn hóa - Xã hội.
4992/QĐ-UBND 23/09/2022 Điều động ông Nguyễn Thái Huy; Chức danh: Công chức Tài chính - Kế toán; Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; Đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân xã Sơn Tây, kể từ ngày 26/10/2022, đảm nhiệm chức danh Công chức Tài chính - Kế toán.
5000/QĐ-UBND 23/09/2022 Điều động bà Trần Thị Thu Phương; Chức danh: Công chức Văn hóa - Xã hội; Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; Đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân xã Sơn Hàm, kể từ ngày 05/10/2022, đảm nhiệm chức danh Công chức Văn hóa - Xã hội.
1881/QĐ-UBND 13/04/2022 Điều động bà Nguyễn Thị Thùy Linh; Chức danh: Công chức Văn phòng - Thống kê; Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;
189/UBND-NV 03/03/2022 Đề xuất tuyển dụng viên chức năm 2022
888/QĐ-UBND 22/02/2022 v/v khen thưởng thành tích xây dựng nông thôn mới năm 2021
820/QĐ-UBND 16/02/2022 Bổ nhiệm Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã Sơn Hàm
821 /QĐ-UBND 15/02/2022 Về việc điều động và bổ nhiệm công chức
3/TB-UBND 30/09/2021 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển giáo viên mầm non, tiểu học năm học 2021-2022 (Văn bản chi tiết kèm theo)
1/QĐ-UBND 30/09/2021 Quyết định phê duyệt Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ xét tuyển giáo viên mầm non, tiểu học năm học 2021-2022
5058/QĐ-UBND 10/09/2021 Quyết định điều động công chức cấp xã
4233/QĐ-UBND 09/08/2021 Quyết định điều động công chức Tư pháp cấp xã
4236/QĐ-UBND 05/08/2021 Quyết định điều động công chức Địa chính - NN- MT cấp xã
2726/QĐ-UBND 07/06/2021 Quyết định điều động viên chức Y tế
1738/QĐ-UBND 05/05/2021 Quyết định điều động công chức cấp xã
251/QĐ-UBND 14/01/2021 Điều động viên chức y tế làm việc tại Khu cách ly tập trung Kim Hoa
422/UBND 12/04/2020 Điều động công chức đến công tác tại đơn vị sự nghiệp
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 6.142.292
Trong năm: 2.427.694
Trong tháng: 113.114
Trong tuần: 29.913
Trong ngày: 1.207
Online: 51