Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4231 /QĐ-UBND 06/09/2023 Về việc phê duyệt Danh mục tài liệu ôn tập lĩnh vực chuyên ngành, kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp năm 2023
1568/QĐ-UBND 04/07/2023 Về việc giao Quyền Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn
312-QĐ/HU 12/05/2023 Về luân chuyển, điều động, tiếp nhận, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của huyện Hương Sơn
1526 /QĐ-UBND 14/04/2023 Về việc tiếp nhận vào công chức và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
1517/QĐ-UBND 13/04/2023 Thuyên chuyển viên chức
25/KH-UBND 01/03/2023 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023
4995/QĐ-UBND 23/09/2022 Điều động bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên; Chức danh: Công chức Văn hóa - Xã hội; Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; Đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân xã Sơn Ninh, kể từ ngày 05/10/2022, đảm nhiệm chức danh Công chức Văn hóa - Xã hội.
4999/QĐ-UBND 23/09/2022 Điều động bà Nguyễn Thanh Bình; Chức danh: Công chức Văn hóa - Xã hội; Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; Đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân xã Sơn Lĩnh, kể từ ngày 05/10/2022, đảm nhiệm chức danh Công chức Văn hóa - Xã hội.
4992/QĐ-UBND 23/09/2022 Điều động ông Nguyễn Thái Huy; Chức danh: Công chức Tài chính - Kế toán; Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; Đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân xã Sơn Tây, kể từ ngày 26/10/2022, đảm nhiệm chức danh Công chức Tài chính - Kế toán.
5000/QĐ-UBND 23/09/2022 Điều động bà Trần Thị Thu Phương; Chức danh: Công chức Văn hóa - Xã hội; Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; Đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân xã Sơn Hàm, kể từ ngày 05/10/2022, đảm nhiệm chức danh Công chức Văn hóa - Xã hội.
1881/QĐ-UBND 13/04/2022 Điều động bà Nguyễn Thị Thùy Linh; Chức danh: Công chức Văn phòng - Thống kê; Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;
189/UBND-NV 03/03/2022 Đề xuất tuyển dụng viên chức năm 2022
888/QĐ-UBND 22/02/2022 v/v khen thưởng thành tích xây dựng nông thôn mới năm 2021
820/QĐ-UBND 16/02/2022 Bổ nhiệm Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã Sơn Hàm
821 /QĐ-UBND 15/02/2022 Về việc điều động và bổ nhiệm công chức
3/TB-UBND 30/09/2021 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển giáo viên mầm non, tiểu học năm học 2021-2022 (Văn bản chi tiết kèm theo)
1/QĐ-UBND 30/09/2021 Quyết định phê duyệt Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ xét tuyển giáo viên mầm non, tiểu học năm học 2021-2022
5058/QĐ-UBND 10/09/2021 Quyết định điều động công chức cấp xã
4233/QĐ-UBND 09/08/2021 Quyết định điều động công chức Tư pháp cấp xã
4236/QĐ-UBND 05/08/2021 Quyết định điều động công chức Địa chính - NN- MT cấp xã
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.057.031
Trong năm: 1.314.730
Trong tháng: 163.189
Trong tuần: 48.789
Trong ngày: 1.148
Online: 2