Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
45/TB-UBND 04/05/2022 Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hương Sơn
31/TB-UBND 28/03/2022 Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hương Sơn
22/TB-UBND 28/02/2022 Thông báo về việc lấy ý kiến Quy hoạch chi tiết Khu dân cư thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn
10/CTr-UBND 09/02/2022 Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
7142/UBND-XD 27/10/2021 Thông tin hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Việt Nam
1215/UBND 19/08/2021 Định hướng quy hoạch phát triển Điện Lực
1159/UBND-NNPTNT 10/08/2021 Quy hoạch Phòng, chống thiên tai và Thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
1094/UBND-KTHT 03/08/2021 Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Dự án Cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ Trung Nhi tại thị trấn Phố Châu
203/BC-UBND 26/07/2021 Đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư đô thị phía Bắc thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỷ lệ 1/500
180/TB-UBND 03/06/2021 Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 (bổ sung)
627/UBND-LĐ 19/05/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoan 2021-2030
1826/QĐ-UBND 16/04/2021 Phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
05/KH-UBND 28/01/2021 Kế hoạch phát động thi đua thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2021
15 /KH-UBND 12/01/2021 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 5.270.735
Trong năm: 2.456.881
Trong tháng: 110.034
Trong tuần: 28.182
Trong ngày: 941
Online: 45