Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
86 /KH-UBND 28/06/2023 Xúc tiến đầu tư vào Hương Sơn giai đoạn 2023 - 2025
70/TTr-UBND 16/06/2023 Về việc thông qua Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm, điểm dân cư nông thôn tại xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, tỷ lệ 1/500
115/TB-UBND 14/06/2023 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hương Sơ
23/TTr-UBND 22/03/2023 Về việc thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, huyện Hương Sơn, tỷ lệ 1/500
663/QĐ-UBND 27/02/2023 Về việc quy hoạch chung xây dựng xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn đến năm 2030
165/UBND-VP 13/02/2023 Xây dựng dự thảo chương trình hành động
1443/UBND-KTHT 18/10/2022 Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn
36/NQ-HĐND 30/08/2022 Quy hoạch chung xây dựng đô thị Nầm, huyện Hƣơng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
85/KH-UBND 14/06/2022 Triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn huyện Hương Sơn
954/UBND-KTHT 20/05/2022 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm, điểm dân cư xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn
45/TB-UBND 04/05/2022 Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hương Sơn
31/TB-UBND 28/03/2022 Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hương Sơn
22/TB-UBND 28/02/2022 Thông báo về việc lấy ý kiến Quy hoạch chi tiết Khu dân cư thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn
10/CTr-UBND 09/02/2022 Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
7142/UBND-XD 27/10/2021 Thông tin hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Việt Nam
1215/UBND 19/08/2021 Định hướng quy hoạch phát triển Điện Lực
1159/UBND-NNPTNT 10/08/2021 Quy hoạch Phòng, chống thiên tai và Thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
1094/UBND-KTHT 03/08/2021 Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Dự án Cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ Trung Nhi tại thị trấn Phố Châu
203/BC-UBND 26/07/2021 Đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư đô thị phía Bắc thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỷ lệ 1/500
180/TB-UBND 03/06/2021 Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 (bổ sung)
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.057.050
Trong năm: 1.314.730
Trong tháng: 163.189
Trong tuần: 48.789
Trong ngày: 1.165
Online: 28