Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
NS 01/04/2022 Công khai tình hình thu, chi ngân sách quý 1 năm 2022
18/NQ-HĐND 06/01/2022 Dự toán thu chi và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2022
8501/QĐ-UBND 01/01/2022 Công khai dự toán Ngân sách năm 2022 của UBND huyện Hương Sơn
CKTC 01/09/2021 Công khai tài chính 9 tháng đầu năm 2021
3895/QĐ-UBND 15/07/2021 Công bố công khai quyết toán tài chính năm 2020 huyện Hương Sơn
69/TCKH 01/06/2021 Xây dựng kế hoạch phát triển GD và dự toán ngân sách NN năm 2022
CKTC 01/06/2021 Công khai tình hình ngân sách 6 tháng năm 2021
703/UBND 31/05/2021 Lập dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết 150/NQ-HĐND tỉnh
Q3 14/05/2021 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ III NĂM 2020
100/PL 03/05/2021 Tổng hợp tình hình thực hiện kiến nghị thu hồi nộp trả ngân sách Nhà nước sau quyết toán DAHT giai đoạn 2016 - 2020
520/UBND-TCKH 28/04/2021 V/v báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020
CKTC 01/04/2021 Công khai tình hình ngân sách quý I 2021
39/TTr-UBND 16/03/2021 Về việc đăng ký danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đối với dự án xây dựng công trình đường giao thông trục chính nối các xã sáp nhập xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn
199/UBND-TCKH H 25/02/2021 V/v tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước
8495/QĐ-UBND 31/12/2020 Công bố dự toán ngân sách năm 2021 huyện Hương Sơn
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 5.270.638
Trong năm: 2.456.881
Trong tháng: 110.034
Trong tuần: 28.182
Trong ngày: 850
Online: 61