Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
7471/QĐ-UBND 01/01/2023 Quyết định công bố công khai dự toán năm 2023 huyện Hương Sơn
CNS 03/09/2022 Công khai chi ngân sách 9 tháng năm 2022
TNS 02/09/2022 Công khai thu ngân sách 9 tháng năm 2022
NS 01/09/2022 Công khai ngân sách 9 tháng năm 2022
3637/QĐ-UBND 14/07/2022 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Hương Sơn
3637/QĐ-UBND 14/07/2022 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Hương Sơn
Chi NS 06/07/2022 Công khai chi ngân sách 6 tháng năm 2022
CĐ ND 06/07/2022 Công khai cân đối ngân sách 6 tháng năm 2022
Thu NS 04/07/2022 Công khai thu ngân sách 6 tháng năm 2022
NS 01/04/2022 Công khai tình hình thu, chi ngân sách quý 1 năm 2022
18/NQ-HĐND 06/01/2022 Dự toán thu chi và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2022
8501/QĐ-UBND 01/01/2022 Công khai dự toán Ngân sách năm 2022 của UBND huyện Hương Sơn
CKTC 01/09/2021 Công khai tài chính 9 tháng đầu năm 2021
3895/QĐ-UBND 15/07/2021 Công bố công khai quyết toán tài chính năm 2020 huyện Hương Sơn
69/TCKH 01/06/2021 Xây dựng kế hoạch phát triển GD và dự toán ngân sách NN năm 2022
CKTC 01/06/2021 Công khai tình hình ngân sách 6 tháng năm 2021
703/UBND 31/05/2021 Lập dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết 150/NQ-HĐND tỉnh
Q3 14/05/2021 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ III NĂM 2020
100/PL 03/05/2021 Tổng hợp tình hình thực hiện kiến nghị thu hồi nộp trả ngân sách Nhà nước sau quyết toán DAHT giai đoạn 2016 - 2020
520/UBND-TCKH 28/04/2021 V/v báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 6.142.220
Trong năm: 2.427.694
Trong tháng: 113.114
Trong tuần: 29.913
Trong ngày: 1.136
Online: 43