Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1526/UBND-YT 01/10/2021 Góp ý dự thảo hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
1519/UBND-KTHT 30/09/2021 Góp ý phương án mở rộng quy hoạch Khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
1518/UBND-KTHT 30/09/2021 Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung
1512/UBND-NV 30/09/2021 Góp ý dự thảo đề án "Đào tạ, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã tại chổ, kết hợp tăng cường trí thức trẻ trong phát triển bền vững khu vực biên giới đất liền
35/HĐND 30/09/2021 Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện phục vụ hoạt động của HĐND các cấp
1509/UBND-VP 29/09/2021 Góp ý các dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng
1486/UBND-TK 27/09/2021 Lấy ý kiến góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
1466/UBND-TCKH 27/09/2021 Góp ý dự thảo Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh giai đoạn 2021-2025
1471/UBND-GDĐT 24/09/2021 Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định diện tích chuyên dùng trong cơ sở giáo dục
1456/UBND-NV 23/09/2021 Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025
1424/UBND 21/09/2021 Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của UBTVQH về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người dân chịu tác động của dịch Covid-19
22/UBND-VHTT 14/09/2021 Góp ý dự thảo Đề án, Nghị quyết về thực hiện chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025
1401/UBND-KTHT 14/09/2021 Góp ý dự thảo Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh
1181/UBND-YT 13/08/2021 Góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người từ khu vực có dịch Covid-19 đến/về địa phương
1018/UBND-NN 21/07/2021 Góp ý Dự thảo các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
766/UBND-KTHT 08/06/2021 Góp ý Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
105/TB-UBND 27/05/2020 Góp ý dự thảo quy hoạch sử dụng đất huyện Hương Sơn thời kỳ 2021 - 2030
427/UBND-VPĐP 09/04/2020 V/v lấy ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí Huyện nông thôn mới
427/UBND-VPĐP 09/04/2020 V/v lấy ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí Huyện nông thôn mới
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 1.139.740
Trong năm: 141.997
Trong tháng: 25.292
Trong tuần: 5.241
Trong ngày: 520
Online: 51