Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
LĐĐ 14/02/2023 Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
129/UBND-TNMT 08/02/2023 Về việc lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
05/KTHT-XD 31/01/2023 Góp ý Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Cửa khẩu QT Cầu Treo
1568/UBND-LĐ 10/11/2022 V/v đề nghị góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn huyện Hương Sơn
1484/UBND-VHTT 26/10/2022 V/v góp ý dự thảo Văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg
1432 /UBND-TCKH 17/10/2022 V/v góp ý dự thảo Văn bản triển khai thực hiện Nghị định 43/2022/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh
1168/UBND-TCKH 05/10/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản triển khai thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030
1373/UBND-TCKH 05/10/2022 V/v góp ý dự thảo Văn bản tham mưu nội dung thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1163/UBND-GDĐT 16/09/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo triển khai Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GDĐT
99/TB-UBND 23/08/2022 Về việc lấy ý kiến Quy hoạch chung xây dựng đô thị Nầm và Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phố Châu
1046/UBND-VP 10/08/2022 V/v góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện
923/UBND-CA 04/07/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo triển khai Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GDĐT
503/UBND-VP 29/04/2022 V/v lấy ý kiến góp ý dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)
1/KTHT-XD 11/02/2022 V/v lấy ý kiến góp ý Quy định tạm thời Bộ Tiêu chí Tổ dân phố đạt chuẩn văn minh kiểu mẫu trên địa bàn huyện (lần 2)
35/UBND-GDĐT 10/01/2022 V/v lấy ý kiến góp ý vào văn bản tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
1526/UBND-YT 01/10/2021 Góp ý dự thảo hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
1519/UBND-KTHT 30/09/2021 Góp ý phương án mở rộng quy hoạch Khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
1518/UBND-KTHT 30/09/2021 Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung
1512/UBND-NV 30/09/2021 Góp ý dự thảo đề án "Đào tạ, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã tại chổ, kết hợp tăng cường trí thức trẻ trong phát triển bền vững khu vực biên giới đất liền
35/HĐND 30/09/2021 Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện phục vụ hoạt động của HĐND các cấp
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.056.732
Trong năm: 1.314.730
Trong tháng: 163.189
Trong tuần: 48.789
Trong ngày: 858
Online: 96