Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5585/QĐ-UBND 08/10/2021 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 06 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ Nhà nước năm 2021.
3881/QĐ-UBND 14/07/2021 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 05 tập thể và 05 cá nhân đã có nhiều thành tích trong hoạt động Công đoàn năm học 2020 - 2021.
2778/QĐ-UBND 11/06/2021 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 26 tập thể và 55 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
1503/QĐ-UBND 22/04/2021 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 20 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Công nhân lao động tiêu biểu” năm 2021.
1416/QĐ-UBND 15/04/2021 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 07 tập thể và 11 cá nhân đã có nhiều thành tích trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bảo vệ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
1260/QĐ-UBND 05/04/2021 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 12 cá nhân đã có nhiều thành tích trong hoạt động và công tác tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
1012/QĐ-UBND 19/03/2021 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 01 tập thể và 09 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2020.
755/QĐ-UBND 24/02/2021 Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 17 tập thể và 12 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong phong trào Xây dựng Nông thôn mới năm 2020.
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 2.056.133
Trong năm: 149.130
Trong tháng: 214.545
Trong tuần: 66.881
Trong ngày: 6.486
Online: 39