Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
TBT8 01/08/2023 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2023
TBT7 01/07/2023 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2023
TBT6 01/06/2023 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2023
TBT5 01/05/2023 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2023
TBT4 01/04/2023 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2023
TBT3 01/03/2023 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2023
TBT2 02/02/2023 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2023
TBT01 26/12/2022 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2023
12/TB-LTCD 30/11/2022 Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
11/TB-BTCD 01/11/2022 Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
10/TB-BTCD 01/10/2022 Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
09/TB-BTCD 01/09/2022 Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
8/TB-BTCD 01/08/2022 Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
07/TB-BTCD 01/07/2022 Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
21/TB-BTCD 01/06/2022 Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
TBT6 01/06/2022 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2023
18/TB-BTCD 04/05/2022 Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
11/TB-BTCD 01/04/2022 Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
201 -TB/HU 01/04/2022 Về việc tiếp dân định kỳ tháng 4 năm 2022 của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện
09/TB-BTCD 15/03/2022 Về việc không tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 3 năm 2022
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.056.698
Trong năm: 1.314.730
Trong tháng: 163.189
Trong tuần: 48.789
Trong ngày: 827
Online: 47