Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
68/TB-BTCD 26/12/2022 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tháng 01 năm 2023
12/TB-LTCD 30/11/2022 Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
11/TB-BTCD 01/11/2022 Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
10/TB-BTCD 01/10/2022 Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
09/TB-BTCD 01/09/2022 Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
8/TB-BTCD 01/08/2022 Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
07/TB-BTCD 01/07/2022 Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
21/TB-BTCD 01/06/2022 Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
18/TB-BTCD 04/05/2022 Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
11/TB-BTCD 01/04/2022 Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
201 -TB/HU 01/04/2022 Về việc tiếp dân định kỳ tháng 4 năm 2022 của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện
09/TB-BTCD 15/03/2022 Về việc không tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 3 năm 2022
08/TB-BTCD 03/03/2022 Thông báo không tổ chức Tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022
05/TB-BTCD 14/02/2022 Về việc không tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 02 năm 2022
Tháng 1 01/01/2022 Lịch tiếp công dân tháng 1 năm 2022
Tháng 12 01/12/2021 Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2021
Tháng 11 01/11/2021 Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2021
Tháng 10 01/10/2021 Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2021
Tháng 9 01/09/2021 Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2021
Tháng 8 01/08/2021 Lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2021
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 6.141.989
Trong năm: 2.427.694
Trong tháng: 113.114
Trong tuần: 29.913
Trong ngày: 913
Online: 8