Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21/TB-BTCD 01/06/2022 Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
18/TB-BTCD 04/05/2022 Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
11/TB-BTCD 01/04/2022 Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
201 -TB/HU 01/04/2022 Về việc tiếp dân định kỳ tháng 4 năm 2022 của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện
09/TB-BTCD 15/03/2022 Về việc không tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 3 năm 2022
08/TB-BTCD 03/03/2022 Thông báo không tổ chức Tiếp công dân định kỳ tháng 3/2022
05/TB-BTCD 14/02/2022 Về việc không tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 02 năm 2022
Tháng 1 01/01/2022 Lịch tiếp công dân tháng 1 năm 2022
Tháng 12 01/12/2021 Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2021
Tháng 11 01/11/2021 Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2021
Tháng 10 01/10/2021 Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2021
Tháng 9 01/09/2021 Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2021
Tháng 8 01/08/2021 Lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2021
Tháng 7 01/07/2021 Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2021
Tháng 6 01/06/2021 Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2021
Tháng 5 01/05/2021 Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2021
Tháng 3 01/04/2021 Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2021
Tháng 3 01/03/2021 Lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2021
Tháng 2 01/02/2021 Lịch tiếp công dân tháng 2 năm 2021
Tháng 1 01/01/2021 Lịch tiếp công dân tháng 1 năm 2021
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 5.270.381
Trong năm: 2.456.881
Trong tháng: 110.034
Trong tuần: 28.182
Trong ngày: 602
Online: 107