Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21/NQ-HĐND 10/01/2022 Về việc phân bổ đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách huyện
126/BC-UBND 01/06/2021 Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
589/UBND 18/05/2021 Báo cáp các lô đất tái định cư dôi dư được đầu tư từ nguồn vốn TW, TPCP
56/TTr-UBND 07/04/2021 Về việc điều chỉnh nội dung tên công trình được phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai tháng 10/2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 08/01/2021
496/UBND-KTHT 17/04/2020 V/v cân đối nguồn vốn để hoàn thành tiêu chí quy hoạch và nhà ở để xây dựng Đề án tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
101/HĐND 14/01/2020 Phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách huyện năm 2020
101/NQ-HĐND 01/01/2020 Phân bổ nguồn vốn từ nguồn ngân sách huyện năm 2020
34/QĐ-QBTDB 01/01/2020 Quyết định về việc phân bổ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ
37/QĐ-QBTDB 01/01/2020 Quyết định về việc Phê duyệt khế hoạch phí bảo trì đường bộ tỉnh (đợt 2)
3407/QĐ-UBND 28/06/2019 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Hương Sơn
552/QĐ-UBND 30/01/2019 Quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ mua xi măng làm đường giao thông, rảnh thoát nước..
84/NQ-HĐND 07/01/2019 Phê chuẩn Dự toán thu, chi ngân sách năm 2019
5648/QĐ-UBND 01/01/2019 Quyết định về việc công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019
6575/QĐ-UBND 19/09/2018 Công bố dự toán ngân sách năm 2018 của UBND huyện Hương Sơn
442/UBND-NN 16/05/2018 Triển khai thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh thuộc chương trình 135 năm 2017 và năm 2018
1648/STC-TCĐT 08/05/2018 V/v nguồn vốn đầu tư công trình Sửa chữa, cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ Nầm, huyện Hương Sơn.
326/UBNDH-TCKH 11/04/2018 Hướng dẫn sử dụng phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn Nông thôn mới năm 2018
428/QĐ-UBND 18/03/2018 Cấp kinh phí thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn theo NQ 32 của HĐND tỉnh
467/QĐ-UBND 13/03/2018 Phân bổ nguồn vốn theo Quyết định 650/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
55/NQ-HĐND 21/12/2016 Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2017
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 5.270.520
Trong năm: 2.456.881
Trong tháng: 110.034
Trong tuần: 28.182
Trong ngày: 735
Online: 86