Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
58/NQ-HĐND 19/06/2023 Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm, điểm dân cư nông thôn tại xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, tỷ lệ 1/500
70/TTr-UBND 16/06/2023 Về việc thông qua Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm, điểm dân cư nông thôn tại xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, tỷ lệ 1/500
115/TB-UBND 14/06/2023 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hương Sơ
488/UBND-KTHT 27/03/2023 Báo cáo công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, đất đai, phát triển quỹ đất hai bên quốc lộ, đường tỉnh quý I năm 2023
21/TTr-UBND 21/03/2023 Điều chỉnh quy mô diện tích và loại đất sử dụng một số công trình, dự án tại danh mục công trình trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Hương Sơn
2/TTr-UBND 16/03/2023 Quy hoạch khoáng sản vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023
176/UBND-TNMT 14/02/2023 Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và thực hiện thủ tục CMĐ sử dụng đất, giao đất để thực hiện dự án
244/TB-UBND 16/12/2022 Công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hương Sơn
133/TTr-UBND 01/11/2022 V/v đề nghị Thông báo thu hồi đất để GPMB dự án Trụ sở làm việc Công an xã Sơn Kim 2
1472/UBND-TNMT 24/10/2022 V/v cưỡng chế thu hồi đất hộ ông Trần Quốc Toàn, thôn Thọ Lộc, xã Sơn Lễ
1452/UBND-TNMT 20/10/2022 Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2023
73/TTr-UBND 09/09/2022 Thẩm định danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ (bổ sung) năm 2022
85/KH-UBND 01/09/2022 Tkế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn huyện Hương Sơn
686/UBND-TNMT 18/08/2022 bổ sung kế hoạch sử dụng đất và danh mục công trình dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 6 tháng cuối năm 2022
954/UBND-KTHT 04/07/2022 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm, điểm dân cư xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn
45/TB-UBND 04/05/2022 Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hương Sơn
31/TB-UBND 28/03/2022 Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hương Sơn
22/TB-UBND 28/02/2022 Thông báo về việc lấy ý kiến Quy hoạch chi tiết Khu dân cư thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn
1536/UBND 05/10/2021 Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2022 trình HĐND tỉnh
84/TTr-UBND 02/10/2021 Về việc đề nghị thu hồi đất rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.056.803
Trong năm: 1.314.730
Trong tháng: 163.189
Trong tuần: 48.789
Trong ngày: 925
Online: 122