Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
105/TB-UBND 27/05/2021 Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo "Quy hoạch sử dụng đất huyện Hương Sơn thời kỳ 2021 - 2030"
84/TTr-UBND 25/05/2021 Đề nghị thu hồi đất rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố
644/UBND-TNMT 21/05/2021 Bổ sung kế hoạch sử dụng đất và danh mục công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sd đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 6 tháng cuối năm 2021
25 /TTr-UBND 04/02/2021 Về việc đề nghị thực hiện thủ tục thu hồi đất để lập phương án sử dụn
174/TB-UBND 04/08/2020 Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc các vùng quy hoạch tại tổ dân phố 6, thị trấn Phố Châu, huyện Hƣơng Sơn
176/TB-UBND 04/08/2020 Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc vùng quy hoạch tại xã Quang Diệm, huyện Hƣơng Sơn
2100/QĐ-UBND 07/07/2020 Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất năm 2020 các huyện,thành phố, thị xã.
137/TB-UBND 07/07/2020 Thông báo công bố công khai điểu chỉnh, bổ sung QHSD đất đến năm 2020
500/UBND-TCKH 20/04/2020 V/v đề xuất các dự án có sử dụng đất dự kiến đưa vào Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025
54/TTr-UBND 08/04/2020 Về việc đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2020
71/TB-UBND 30/03/2020 Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hương Sơn
47/TTr-UBND 24/03/2020 Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020
905/QĐ-UBND 20/03/2020 Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020
905/QĐ-UBND 20/03/2020 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020
61/2019/QĐ-UBND 01/02/2020 Ban hành bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
1031/QĐ-UBND 05/04/2019 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hương Sơn
179/KL 01/04/2019 Bổ sung khu vực mỏ san lấp trên địa bàn xã Sơn Lễ vào quy hoạch khoáng sản làm VLXD
459/STNMT-QHGĐ 26/02/2019 Bổ sung Văn bản của HĐND huyện trong hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hương Sơn
432/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng sử dụng đất 2019 huyện Hương Sơn
238/SXD 28/01/2019 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Nam thị trấn Tây Sơn
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 1.139.779
Trong năm: 141.997
Trong tháng: 25.292
Trong tuần: 5.241
Trong ngày: 559
Online: 35