Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
244/TB-UBND 16/12/2022 Công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hương Sơn
133/TTr-UBND 01/11/2022 V/v đề nghị Thông báo thu hồi đất để GPMB dự án Trụ sở làm việc Công an xã Sơn Kim 2
1472/UBND-TNMT 24/10/2022 V/v cưỡng chế thu hồi đất hộ ông Trần Quốc Toàn, thôn Thọ Lộc, xã Sơn Lễ
1452/UBND-TNMT 20/10/2022 Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2023
73/TTr-UBND 09/09/2022 Thẩm định danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ (bổ sung) năm 2022
85/KH-UBND 01/09/2022 Tkế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn huyện Hương Sơn
686/UBND-TNMT 18/08/2022 bổ sung kế hoạch sử dụng đất và danh mục công trình dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 6 tháng cuối năm 2022
954/UBND-KTHT 04/07/2022 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm, điểm dân cư xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn
45/TB-UBND 04/05/2022 Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hương Sơn
31/TB-UBND 28/03/2022 Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hương Sơn
22/TB-UBND 28/02/2022 Thông báo về việc lấy ý kiến Quy hoạch chi tiết Khu dân cư thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn
1536/UBND 05/10/2021 Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2022 trình HĐND tỉnh
84/TTr-UBND 02/10/2021 Về việc đề nghị thu hồi đất rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố
3001/QĐ-UBND 14/09/2021 Về việc phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đấtnăm 2020 huyện Hương Sơn
905/QĐ-UBND 10/09/2021 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hương Sơn
151/TTr-UBND 16/08/2021 Đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng
105/TB-UBND 27/05/2021 Lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo "Quy hoạch sử dụng đất huyện Hương Sơn thời kỳ 2021 - 2030"
84/TTr-UBND 25/05/2021 Đề nghị thu hồi đất rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố
644/UBND-TNMT 21/05/2021 Bổ sung kế hoạch sử dụng đất và danh mục công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sd đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 6 tháng cuối năm 2021
25 /TTr-UBND 04/02/2021 Về việc đề nghị thực hiện thủ tục thu hồi đất để lập phương án sử dụn
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 6.142.109
Trong năm: 2.427.694
Trong tháng: 113.114
Trong tuần: 29.913
Trong ngày: 1.029
Online: 49