Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5503/QĐ-UBND 22/11/2023 Về việc thành lập Hội đồng Đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trên địa bàn huyện
1865/UBND-KTHT 20/10/2023 V/v đôn đốc nộp hồ sơ sáng kiến kinh nghiệm, Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2023
1583/UBND-KTHT 15/09/2023 V/v xét công nhận sáng kiến; đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến năm 2023
6524/QĐ-UBND 06/01/2023 Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2022
1253/UBND-NV 21/09/2022 V/v giới thiệu sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay trong CCHC
1452/QĐ-UBND 20/04/2021 Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2021
7233/QĐ-UBND 14/02/2021 Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020
6733/QĐ-UBND 01/01/2020 Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2019
4634/QĐ-UBND 04/12/2018 Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở, đợt 2 năm 2018
4375/QĐ-UBND 16/11/2018 Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở, đợt 01 năm 2018
5336/QĐ-UBND 13/12/2017 Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở đợt 2 năm 2017
Đề tài 15/08/2017 Đề tài đánh giá hiệu quả điều trị thay thế nghiện các CDTP bằng thuốc Methadone tại huyện Hương Sơn
337/UBND-NV Đăng ký xây dựng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong CCHC năm 2023
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.403.232
Trong năm: 1.305.906
Trong tháng: 90.742
Trong tuần: 28.167
Trong ngày: 524
Online: 97