Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
65/TB-UBND 13/04/2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2023
168/UBND-NV 12/02/2023 V/v trả lời đơn kiến nghị của công dân
01/KL-TT 04/07/2022 Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng...
65/TB-UBND 08/06/2022 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 06/6/2022
41/TB-UBND 21/04/2022 Kết quả tiếp công dân định kỳ 20/4/2022
02/TB-UBND 06/01/2022 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/1/2022
207/TB-UBND 21/10/2021 Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20/10/2021
5420/QĐ-UBND 04/10/2021 Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Trần Quốc Nam thôn Kim Cương 2, xã Sơn Kim 1
01/TB-UBND 06/06/2021 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/01/2021
68/TB-UBND 20/04/2021 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20/4/2021
48/TB-UBND 17/03/2021 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với 3 hộ dân xã Quang Diệm có kiến nghị bồi thường công trình bị ảnh hưởng do thi công Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 8A
219/TB-UBND 22/09/2020 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2020
121/TB-UBND 23/06/2020 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2020
55/TB-UBND 01/04/2020 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2020
26/TB-UBND 06/03/2020 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2020
52/TB-UBND 23/02/2020 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2020
02/TB-UBND 07/01/2020 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 1 năm 2020
30/TB-UBND 21/02/2019 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20/02/2019
13/TB-UBND 22/01/2019 Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 21/01/2019
500/UBND-TT 29/06/2018 Báo cáo kết quả giải quyết của công dân
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.057.142
Trong năm: 1.314.730
Trong tháng: 163.189
Trong tuần: 48.789
Trong ngày: 1.257
Online: 150