Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/BCĐCCHC 22/02/2023 V/v tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
90/QĐ-UBND 13/01/2023 V/v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Hương Sơn năm 2023
151/KH-UBND 10/12/2022 Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023
5789/QĐ-UBND 07/11/2022 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022 tại UBND các xã, thị trấn
132/KH-UBND 04/11/2022 Triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022 tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện Hương Sơn
Số: 1069/UBND-VHTT 16/08/2022 V/v tăng cường tuyên truyền công tác CCHC trong những tháng cuối năm 2022
663/UBND-VHTT 03/06/2022 V/v tuyên truyền triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
118/BC-UBND 24/05/2022 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và 05 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022
2290/QĐ-UBND 10/05/2022 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và thực thi công vụ năm 2022
468/UBND-HCC 21/04/2022 V/v tuyên truyền, hướng dẫn, đẩy mạnh việc nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến mức độ 3, 4 và sử dụng dịch vụ BCCI
44/KH-UBND 23/03/2022 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022
30/KH-UBND 24/02/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
180/UBND-VP 24/02/2022 V/v nộp hồ sơ đề nghị cấp phát chữ ký số cho tập thể, cá nhân
06/KH-UBND 17/01/2022 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
03/KH-UBND 14/01/2022 Cải cách hành chính huyện Hương Sơn năm 2022
56/UBND-VHTT 13/01/2022 V/v hướng dẫn ký số văn bản điện tử, hướng đến thực hiện văn phòng không giấy
150/KH-UBND 06/01/2022 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và chuyển đổi số năm 2022
68/QĐ-UBND 06/01/2022 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Hương Sơn
1782/UBND-VP 29/10/2021 V/v chấn chỉnh việc sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến, Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
5940/QĐ-UBND 29/10/2021 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tại UBND các xã, thị trấn
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 6.141.984
Trong năm: 2.427.694
Trong tháng: 113.114
Trong tuần: 29.913
Trong ngày: 908
Online: 3