Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
06/KH-UBND 17/01/2022 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
03/KH-UBND 14/01/2022 Cải cách hành chính huyện Hương Sơn năm 2022
56/UBND-VHTT 13/01/2022 V/v hướng dẫn ký số văn bản điện tử, hướng đến thực hiện văn phòng không giấy
150/KH-UBND 06/01/2022 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và chuyển đổi số năm 2022
68/QĐ-UBND 06/01/2022 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Hương Sơn
1782/UBND-VP 29/10/2021 V/v chấn chỉnh việc sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến, Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
5940/QĐ-UBND 29/10/2021 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tại UBND các xã, thị trấn
5941/QĐ-UBND 29/10/2021 Về việc thành lập Tổ soạn thảo “Chương trình tổng thể cải cách hành chính huyện Hương Sơn giai đoạn 2021 - 2030”
3396/QĐ-UBND 11/10/2021 Ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
259/BC-UBND 16/09/2021 Kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III năm 2021
1371/UBND 14/09/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP
1368/UBND 10/09/2021 Báo cáo kết quả thực hiện CCHC quý III năm 2021
1310/UBND-NV 30/08/2021 Phê bình các đơn vị có nhiều tồn tại trong thực hiện CCHC và thực thi công vụ
999/UBND 20/07/2021 Xin thực hiện thí điểm Đề án chuyển giao một số nhiệm vụ HCC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích giai đoạn 2
150/BC-UBND 15/06/2021 Báo cáo kết quả thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm và môt số nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2021
772/UBND-VHTT 09/06/2021 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong bối cảnh thực hiện giản cách xã hội đẻ phòng, chống dịch COVID-19
01/TB-ĐKT 03/06/2021 Thông báo lịch kiểm tra công tác CCHC
117/TB-ĐKT 14/05/2021 TB thành phần và thời gian kiểm tra công tác CCHC và thực thi công vụ
2005/QĐ-UBND 12/05/2021 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra CCHC và thực thi công vụ năm 2021
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 2.159.014
Trong năm: 149.130
Trong tháng: 200.842
Trong tuần: 65.164
Trong ngày: 2.297
Online: 8