Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/TB-UBND 13/09/2023 Kết luận họp đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính 09 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023
102/KH-UBND 11/08/2023 Khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2023, giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2023
97/TB-UBND 08/06/2023 Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp quán triệt một số nhiệm vụ thực hiện Đề án 06/CP và công tác cải cách hành chính
08/CT-UBND 26/05/2023 Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 huyện Hương Sơn
840 /UBND-VHTT 22/05/2023 Hợp nhất Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã, Tổ chuyển đổi số cộng đồng và Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06
121/BC-UBND 08/05/2023 Kết quả thực hiện Chuyển đổi số 4 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện Hương Sơn
54/KH-UBND 28/04/2023 Kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023
01/BCĐCCHC 22/02/2023 V/v tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
07/KH-UBND 27/01/2023 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023
90/QĐ-UBND 13/01/2023 V/v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Hương Sơn năm 2023
151/KH-UBND 10/12/2022 Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023
5789/QĐ-UBND 07/11/2022 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022 tại UBND các xã, thị trấn
132/KH-UBND 04/11/2022 Triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022 tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện Hương Sơn
Số: 1069/UBND-VHTT 16/08/2022 V/v tăng cường tuyên truyền công tác CCHC trong những tháng cuối năm 2022
663/UBND-VHTT 03/06/2022 V/v tuyên truyền triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
118/BC-UBND 24/05/2022 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và 05 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022
2290/QĐ-UBND 10/05/2022 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và thực thi công vụ năm 2022
468/UBND-HCC 21/04/2022 V/v tuyên truyền, hướng dẫn, đẩy mạnh việc nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến mức độ 3, 4 và sử dụng dịch vụ BCCI
44/KH-UBND 23/03/2022 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022
30/KH-UBND 24/02/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 7.056.687
Trong năm: 1.314.730
Trong tháng: 163.189
Trong tuần: 48.789
Trong ngày: 817
Online: 32