Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 1069/UBND-VHTT 16/08/2022 V/v tăng cường tuyên truyền công tác CCHC trong những tháng cuối năm 2022
663/UBND-VHTT 03/06/2022 V/v tuyên truyền triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
118/BC-UBND 24/05/2022 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và 05 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022
2290/QĐ-UBND 10/05/2022 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và thực thi công vụ năm 2022
468/UBND-HCC 21/04/2022 V/v tuyên truyền, hướng dẫn, đẩy mạnh việc nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến mức độ 3, 4 và sử dụng dịch vụ BCCI
44/KH-UBND 23/03/2022 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022
30/KH-UBND 24/02/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
180/UBND-VP 24/02/2022 V/v nộp hồ sơ đề nghị cấp phát chữ ký số cho tập thể, cá nhân
06/KH-UBND 17/01/2022 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
03/KH-UBND 14/01/2022 Cải cách hành chính huyện Hương Sơn năm 2022
56/UBND-VHTT 13/01/2022 V/v hướng dẫn ký số văn bản điện tử, hướng đến thực hiện văn phòng không giấy
150/KH-UBND 06/01/2022 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và chuyển đổi số năm 2022
68/QĐ-UBND 06/01/2022 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Hương Sơn
1782/UBND-VP 29/10/2021 V/v chấn chỉnh việc sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến, Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
5940/QĐ-UBND 29/10/2021 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tại UBND các xã, thị trấn
5941/QĐ-UBND 29/10/2021 Về việc thành lập Tổ soạn thảo “Chương trình tổng thể cải cách hành chính huyện Hương Sơn giai đoạn 2021 - 2030”
3396/QĐ-UBND 11/10/2021 Ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
259/BC-UBND 16/09/2021 Kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III năm 2021
1371/UBND 14/09/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP
1368/UBND 10/09/2021 Báo cáo kết quả thực hiện CCHC quý III năm 2021
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 5.270.345
Trong năm: 2.456.881
Trong tháng: 110.034
Trong tuần: 28.182
Trong ngày: 568
Online: 60